Feministinen kirjallisuus

Wikiaineisto
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

04 Yleiset kokoomateokset[muokkaa]

05 Yleiset kausijulkaisut[muokkaa]

07 Viestintä. Joukkoviestintä[muokkaa]

 • Hazard, Kaarina: Kontallaan: Muistiinpanoja mediasta. Helsinki: Teos, 2006. ISBN 951-851-076-8.

07.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Mäkelä, Anna & Puustinen, Liina & Ruoho, Iiris (toim.): Sukupuolishow: Johdatus feministiseen mediatutkimukseen. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-985-7.

07.1 Lehdistöoppi[muokkaa]

 • Pajunen, Pirjo: Tekstin sukupuoli: Tutkielma journalistisista teksteistä ja ”naisen” asemasta journalistisessa diskurssissa. Tampere: Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, 1990. ISBN 951-44-2559-6.

11 Filosofia[muokkaa]

 • Lloyd, Genevieve: Miehinen järki: ”Mies” ja ”nainen” länsimaisessa filosofiassa. (The man of reason: ”Male” and ”female” in western philosophy, 1984.) Suomentanut Marjo Kylmänen. Tampere: Vastapaino, 2000. ISBN 951-768-068-6.

11.5 Nykyajan filosofia[muokkaa]

 • Braidotti, Rosi: Riitasointuja. (Patterns of dissonance: An essay on women in contemporary French philosophy, 1991.) Suomentaneet Päivi Kosonen ym. Tampere: Vastapaino, 1993. ISBN 951-9066-66-7.
 • Heinämaa, Sara & Reuter, Martina & Saarikangas, Kirsi (toim.): Ruumiin kuvia: Subjektin ja sukupuolen muunnelmia. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-689-0.

17.3 Elämänfilosofia. Elämäntaito[muokkaa]

17.5 Yleinen estetiikka[muokkaa]

 • Bonsdorff, Pauline von & Seppä, Anita (toim.): Kauneuden sukupuoli: Näkökulmia feministiseen estetiikkaan. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-854-0.

30.12 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia[muokkaa]

 • Despentes, Virginie: King Kong -tyttö. (King Kong théorie, 2006.) Suomentanut Lotta Toivanen. Helsinki: Like, 2008. ISBN 978-952-471-972-8.
 • Näre, Sari & Lähteenmaa, Jaana (toim.): Letit liehumaan: Tyttökulttuuri murroksessa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1992. ISBN 951-717-709-7.

32.3 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa[muokkaa]

 • Airaksinen, Jaana & Ripatti, Tuula (toim.): Rotunaisia ja feminismejä. Kansialanimeke: Nais- ja kehitystutkimuksen risteyskohtia. Tampere: Vastapaino, 1999. ISBN 951-768-052-X.
 • Anttonen, Anneli: Feminismi ja sosiaalipolitiikka: Miten sukupuolesta tehtiin yhteiskuntateoreettinen ja sosiaalipoliittinen avainkäsite. Väitöskirja. Tampere: Tampere University Press, 1997. ISBN 951-44-4195-8.
 • Anttonen, Anneli & Lempiäinen, Kirsti & Liljeström, Marianne (toim.): Feministejä: Aikamme ajattelijoita. Tampere: Vastapaino, 2000. ISBN 951-768-066-X.
 • Autti, Mervi ym.: Kuulumisia: Feministisiä tulkintoja naisten toimijuuksista. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2007. ISBN 978-952-484-171-9.
 • Bonsdorff, Pauline von & Seppä, Anita (toim.): Kauneuden sukupuoli: Näkökulmia feministiseen estetiikkaan. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-854-0.
 • Braidotti, Rosi: Riitasointuja. (Patterns of dissonance: An essay on women in contemporary French philosophy, 1991.) Suomentaneet Päivi Kosonen ym. Tampere: Vastapaino, 1993. ISBN 951-9066-66-7.
 • Butler, Judith: Hankala sukupuoli: Feminismi ja identiteetin kumous. (Gender trouble: Feminism, and the subversion of identity, 1990.) Suomentaneet Tuija Pulkkinen ja Leena-Maija Rossi. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-913-X.
 • Cixous, Hélène: Medusan nauru ja muita ironisia kirjoituksia. (Le rire de la Méduse et autres ironies, 1975.) Suomentaneet Heta Rundgren & Aura Sevón. Helsinki: Tutkijaliitto, 2013. ISBN 978-952-5169-93-5.
 • Despentes, Virginie: King Kong -tyttö. (King Kong théorie, 2006.) Suomentanut Lotta Toivanen. Helsinki: Like, 2008. ISBN 978-952-471-972-8.
 • Faludi, Susan: Takaisku: Julistamaton sota naisia vastaan. (Backlash: The undeclared war against American women, 1991.) Suomentaneet Marjo Kylmänen ja Tuuli-Maria Mattila. Helsinki: Kääntöpiiri, 1994. ISBN 951-8989-30-3.
 • Friedan, Betty: Naisliikkeen uusi suunta. (The second stage, 1981.) Englanninkielisestä alkuteoksesta lyhentäen suomentanut Kaarina Ripatti. Helsinki: Kirjayhtymä, 1983. ISBN 951-26-2295-5.
 • Greer, Germaine: Haluan olla nainen. (The female eunuch, 1970.) Suomentanut Anna Paljakka. Jyväskylä: Gummerus, 1972. ISBN 951-20-0072-5.
 • Harjunen, Hannele & Saresma, Tuija (toim.): Sukupuoli nyt! Purkamisia ja neuvotteluja. Jyväskylä: Kampus kustannus, 2012. ISBN 978-951-9113-87-6.
 • Hassi, Satu: Käärme ja tiedon puu: Naisnäkökulmia tekniikkaan. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1987. ISBN 951-0-14653-6.
 • Huhta, Liisa & Meriläinen, Rosa: Kilttien kapina: Tottelemattomuuden alkeet naisille. Helsinki: Edita, 2008. ISBN 978-951-37-5279-8.
 • Kallioinen, Sanna: Rannalla Merirosvon morsiamen kanssa: Feminismin, jälkikolonialismin ja australialaisuuden representaatioita. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Nykykulttuurin tutkimuskeskus, 2004. ISBN 951-39-1671-5.
 • Kettu, Katja (päätoim.): Pimppini on valloillaan: Naisiin kohdistuva seksuaalinen vallankäyttö. Helsinki: WSOY, 2012. ISBN 978-951-0-38121-2.
 • Koivunen, Anu & Liljeström, Marianne (toim.): Avainsanat: 10 askelta feministiseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino, 1996 (2. painos 2004). ISBN 951-9066-96-9.
 • Kosonen, Päivi (toim.): Naissubjekti ja postmoderni. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-672-6.
 • Liljeström, Marianne (toim.): Feministinen tietäminen: Keskustelua metodologiasta. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-146-1.
 • Marklund, Liza & Snickare, Lotta: Helvetissä on erityinen paikka naisille jotka eivät auta toisiaan. (Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra, 2005.) Suomentanut Sanna Manninen. Kuvitus: Monica Hällström. Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-20640-0.
 • Naskali, Päivi: Tyttö, äiti, kasvatus: Kohti feminiinistä kasvatusfilosofiaa. Acta Universitatis Lapponiensis 18. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1998. ISBN 951-634-606-5.
 • Ås, Berit: Tunnetko temput? Miesten näkymätön vallankäyttö. Kirjanen pohjautuu Berit Åsin teokseen De fem härskarteknikerna, 1992. Käännös: Tuula Stenberg. Helsinki: Naisjärjestöjen keskusliitto, 2000. ISBN 951-96663-5-4.
 • Rantalaiho, Liisa (toim.): Miesten tiede, naisten puuhat: Yhteiskuntatieteen kritiikkiä naisten työn näkökulmasta. Tampere: Vastapaino, 1986. ISBN 951-9066-19-5.
 • Setälä, Päivi & Kurki, Hannele (toim.): Akanvirtaan: Johdatus naistutkimukseen. Helsinki: Yliopistopaino, 1988. ISBN 951-570-019-1.
 • Silfverberg, Anu: Äitikortti: Kirjoituksia lisääntymisestä. Helsinki: Teos, 2013. ISBN 978-951-851-471-1.
 • Sjögren, Jennie: Nyt riitti! Tasa-arvoa arkeen. (Ordination: Vardagsfeminism: Handbok i jämställdhet hemma och på jobbe, 2003.) Suomentanut Sanna Manninen. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-19835-1.
 • Skugge, Linda & Olsson, Belinda & Zilg, Brita (toim.): Pilluparvi. (Fittstim, 1999.) Suomentanut Anu Tukala. Helsinki: Like, 2003. ISBN 952-471-199-0.
 • Solanas, Valerie: SCUM-manifesti. (SCUM Manifesto, 1968.) Esipuhe: Akuliina Saarikoski. Suomentanut Suvi Auvinen. Turku: Savukeidas, 2011. ISBN 978-952-5500-81-3.
 • Sunnari, Vappu ym. (toim.): Leimattuna, kontrolloituna, normitettuna: Seksualisoitunut ja sukupuolistunut väkivalta kasvatuksessa ja koulutuksessa. Oulun yliopiston oppimateriaalia. E, Kasvatustieteet, 1. Oulu: Oulun yliopisto, 2003. ISBN 951-42-6958-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Tulen kesyttäjät: Suomalaista naistutkimusta: Helsingin akateemisten naisten 60-vuotisjuhlakirja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1987. ISBN 951-0-14416-9.

32.306 Järjestöt[muokkaa]

 • Alfthan, Märta von: Seitsemän vuosikymmentä naisasialiitto Unionin historiaa. (Sju årtionden med Unioni, naisasialiitto Suomessa r.y. – Unionen, kvinnosaksförbund i Finland r.f.) Suomentanut Tyyni Tuulio. Helsinki: Unioni, naisasialiitto Suomessa: Kirjayhtymä, 1966.
 • Hagner, Minna & Försti, Teija: Suffragettien sisaret. Helsinki: Unioni Naisasialiitto, 2006. ISBN 952-92-0643-7.
 • Nurmi, Eeva-Liisa & Degerstadt, Nina: Kvinnans 100 år: Unionen Kvinnosaksförbund i Finland rf – Unioni Naisasialiitto Suomessa ry 1892-1992. Översättning: Nina Roos. Helsingfors: Unionen Kvinnosaksförbund i Finland, 1994.

32.5 Kansainvälinen politiikka[muokkaa]

 • Kantola, Johanna & Valenius, Johanna (toim.): Toinen maailmanpolitiikka: 10 käsitettä feministiseen kansainvälisten suhteiden tutkimukseen. Tampere: Vastapaino, 2007. ISBN 978-951-768-209-1.

38 Kasvatus. Opetus. Kasvatustiede[muokkaa]

 • Naskali, Päivi (toim.): Moninaista: Kasvatustiedettä naisnäkökulmasta. Rovaniemi: Lapin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta, 1993. ISBN 951-634-357-0.
 • Naskali, Päivi (toim.): Pulpetti ja karttakeppi? Feministisen pedagogiikan kysymyksenasetteluja. Rovaniemi: Lapin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta, 1996. ISBN 951-634-520-4.

38.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Naskali, Päivi: Tyttö, äiti, kasvatus: Kohti feminiinistä kasvatusfilosofiaa. Rovaniemi: Lapin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta, 1998. ISBN 951-634-606-5.

49 Kansatiede. Kulttuuriantropologia[muokkaa]

 • Kallioinen, Sanna: Rannalla Merirosvon morsiamen kanssa: Feminismin, jälkikolonialismin ja australialaisuuden representaatioita. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2004. ISBN 951-39-1671-5.

59.35 Seksologia[muokkaa]

 • Hekanaho, Pia Livia (toim.): Uusin silmin: Lesbinen katse kulttuuriin. Helsinki: Yliopistopaino, 1996. ISBN 951-570-316-6.

83 Näytelmät[muokkaa]

 • Ensler, Eve: Vaginamonologeja. (The vagina monologues, 2001.) Suomentanut Annu James. Helsingissä: Otava, 2001. ISBN 951-1-17878-4.

86 Kirjallisuustiede[muokkaa]

 • Moi, Toril: Sukupuoli, teksti, valta: Feministinen kirjallisuusteoria. (Sexual/textual politics: Feminist literary theory, 1985.) Suomentanut Raija Koli. Tampere: Vastapaino, 1990. ISBN 951-9066-38-1.

86.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Tuohimaa, Sinikka: Nainen, kieli ja kirjallisuus. Helsinki: Gaudeamus, 1988. ISBN 951-662-460-X.

86.2 Suomen ja suomalais-ugrilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Niemi, Irmeli (toim.): Pöydänkulma ja maailma: Naiskirjallisuus tutkimuskohteena: Teoriaa, käytäntöä, lähteitä. Turku: Turun yliopisto, 1988. ISBN 951-880-020-0.