Armollinen Asetus juhlamenojenohjeista Suomen valtiopäiviä avattaessa ja päätettäessä

Kohteesta Wikiaineisto
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

1909

N:o 58
S U O M E N
SUURIRUHTINAANMAAN
ASETUSKOKOELMA.


Armollinen Asetus
juhlamenojenohjeista Suomen valtiopäiviä avattaessa
ja päätettäessä.
Annettu Tsarskoje Selossa 28 (15) p:nä toukokuuta 1909.
__________


  H ä n e n   M a j e s t e e t t i n s a   K e i s a r i   on Keisarillisen Suomen Senaatin alamaisesta esityksestä suvainnut Armossa 15/28 p:nä Toukokuuta 1909 Tsarskoje Selossa ollessaan vahvistaa seuraavat juhlamenojenohjeet noudatettaviksi niissä tapauksissa, jolloin kenraalikuvernööri on määrätty avaamaan tahi päättämään Suomen Suuriruhtinaanmaan valtiopäivät.


A. Juhlamenojenohjeet niiden valtiopäiväin avajaisissa, jotka ensi kerran kokoontuvat uusien vaalien perästä sekä niiden valtiopäiväin päättäjäisissä, joita uudet vaalit seuraavat.


I. Juhlamenojenohjeet avajaisissa.


  1. Sinä päivänä, joksi H ä n e n   M a j e s t e e t t i n s a   K e i s a r i   ja   S u u r i r u h t i n a s   on kutsunut kokoon valtiopäivät, toimitetaan kaikkien edustajain valtakirjain tarkastus kello 11:ltä edellä puolenpäivän. Ilmoituksella, joka julkipannaan siinä huoneistossa, missä eduskunnan täysistunnot pidetään, tiedoksi saatetaan missä järjestyksessä edustajain tulee esittää valtakirjansa sille tahi niille, jotka K e i s a r i   ja   S u u r i r u h t i n a s   on määrännyt ne tarkastamaan.

2. Sinä päivänä ja tuntina, jolloin valtiopäivät valtaistuinsalissa avataan ja johon juhlallisuuteen kenraalikuvernööri   H ä n e n   M a j e s t e e t t i n s a   K e i s a r i n   ja   S u u r i r u h t i n a a n   Korkeassa Nimessä sitä ennen on määräämänsä valtiopäiväin juhlamenojenohjaajan kautta edustajat kutsunut, saapuvat nämä valtaistuinsaliin, oltuaan sitä ennen läsnä Nikolainkirkossa pidettävässä jumalanpalveluksessa.

3. Keisarillisen Senaatin varapuheenjohtajat, jäsenet ja prokuraattori kutsutaan myöskin olemaan läsnä jumalanpalveluksessa kirkossa ja juhlallisuudessa valtaistuinsalissa, jossa kummassakin tilaisuudessa he, juhlamenojenohjaajan osotuksen mukaan, asettuvat paikoillensa.

4. Kun eduskunnan puhemies ja varapuhemiehet sekä edustajat kuin myös Keisarillisen Senaatin jäsenet ja prokuraattori ovat kokoontuneet kirkkoon, saapuu kenraalikuvernööri sinne. Kenraalikuvernöörin astuessa sisään, jolloin kirkkomusiikki alkaa, ottaa hänet vastaan Porvoon hiippakunnan piispa kahden täydessä juhlapuvussa olevan provastin kanssa, jolloin piispa tervehtii kenraalikuvernööriä raamatun lauseella. Piispan ja provastien johtamana menee kenraalikuvernööri sille istuimelle, joka on häntä varten asetettu kuoriin vasemmalle alttarista. Kenraalikuvernöörin seurueelle on sijat varattu kenraalikuvernöörin taakse.

Heti kun kenraalikuvernööri on asettunut paikalleen, alkaa jumalanpalvelus, jossa saarna määrätyn tekstin johdolla pidetään suomeksi ja ruotsiksi.

5. Jumalanpalveluksen päätyttyä lähtevät Keisarillisen Senaatin varapuheenjohtajat, jäsenet ja prokuraattori, eduskunnan puhemies ja varapuhemiehet sekä edustajat kuin myöskin ne muut henkilöt, jotka valtaistuinsalissa tulevat juhlamenoissa läsnä olemaan, Keisarilliseen linnaan. Kenraalikuvernöörin apulainen, Keisarillisen Senaatin varapuheenjohtajat, jäsenet ja prokuraattori sekä kenraalikuvernöörin seurue kokoontuvat sinne sitä varten määrättyihin huoneisiin. Valtaistuinsalissa, jonka toiseen päähän Keisarillinen valtaistuin on asetettu, tulee sillä välin, juhlamenojenohjaajan osotuksen mukaan, edustajain asettua paikoilleen pitkin salin sivuseiniä oikealle ja vasemmalle Keisarillisesta valtaistuimesta. Eduskunnan puhemies asettuu silloin esimmäksi oikealle puolelle ja varapuhemiehet käyvät paikoilleen lähimmäksi häntä. Muut sisällepääsyyn oikeutetut henkilöt käyvät heille määrätyille sijoille.

6. Sittenkuin edustajat ovat kokoontuneet valtaistuinsaliin, ilmoittaa sen kenraalikuvernöörille juhlamenojenohjaaja, jonka jälkeen kenraalikuvernööri lähtee valtaistuinsaliin, jolloin ne, jotka häntä saattavat, astuvat hänen edellään ja jälessään seuraavassa järjestyksessä:

1:ksi. Valtiopäiväin juhlamenojenohjaaja.

2:ksi. Keisarillisen Senaatin prokuraattori ja jäsenet, kaksi aina rinnakkain; prokuraattori ja nuorin jäsen ensinnä sekä muut siinä järjestyksessä kuin he Keisarillisessa Senaatissa istuvat, nuoremmat vanhempain edellä.

3:ksi. Keisarillisen Senaatin varapuheenjohtajat.

4:ksi. Kenraalikuvernööri.

5:ksi. Kenraalikuvernöörin apulainen ja kenraalikuvernöörin seurueeseen kuuluvat henkilt.

7. Valtaistuinsalissa asettuu kenraalikuvernööri Keisarillisen valtaistuimen portaiden ääreen, Keisarillisen Senaatin varapuheenjohtajat, jäsenet ja prokuraattori Keisarillisen valtaistuimen viereen oikealle puolelle sekä kenraalikuvernöörin apulainen ja kenraalikuvernöörin seurue Keisarillisen valtaistuimen vasemmalle puolelle.

8. Se henkilö, jonka kenraalikuvernööri on määrännyt valtiopäiväin avaamisesta pöytäkirjaa pitämään, asettuu pöydän ääreen vasemalle puolelle lähelle Keisarillista valtaistuinta.

9. Kenraalikuvernööri tervehtii sitten venäjänkielellä K e i s a r i l l i s e n   M a j e s t e e t i n   Korkeassa Nimessä eduskuntaa ja julistaa valtiopäivät avatuiksi, jonka tervehdyksen ja julistuksen sen jälkeen suomeksi ja ruotsiksi käännettynä lukee julki se henkilö, jonka kenraalikuvernööri siihen on määrännyt.

10. Tämän perästä eduskunnan puhemies ilmituo eduskunnan alamaisen kunnioituksen   H ä n e n   M a j e s t e e t i l l e n s a   K e i s a r i l l e   ja   S u u r i r u h t i n a a l l e,   minkä jälkeen puhemiehen sanat venäjäksi käännettyinä lukee julki se henkilö, jonka kenraalikuvernööri siihen on määrännyt.

11. Kenraalikuvernööri julkilukee sitten venäjänkielellä laaditun luettelon nistä esityksistä, jotka   H ä n e n   M a j e s t e e t t i n s a   K e i s a r i   ja   S u u r i r u h t i n a s   Armossa on tahtonut eduskunnan käsiteltäviksi antaa, jonka jälkeen sanotun luettelon suomennettuna ja ruotsinnettuna lukee julki se henkilö, jonka kenraalikuvernööri siihen on määrännyt.

12. Kun tämä on tapahtunut, palaa kenraalikuvernööri sivuhuoneisiin takaisin, samalla tavalla saatettuna kuin valtaistuinsaliin tullessaankin, jonka jälkeen eduskunnan puhemies ja varapuhemiehet sekä edustajat ja muut läsnä olevat lähtevät salista.


II. Juhlamenojenohjeet päättäjäisissä.


  1.   H ä n e n   K e i s a r i l l i s e n   M a j e s t e e t t i n s a   Armollisen Avoimen Kirjeen ja Käskyn valtiopäiväin päättämisen päivästä antaa eduskunnalle tiedoksi kenraalikuvernööri, joka sen ohessa H ä n e n   M a j e s t e e t t i n s a   K e i s a r i n   ja   S u u r i r u h t i n a a n   Korkeassa Nimessä määräämänsä valtiopäiväin juhlamenojenohjaajan kautta kutsuu edustajat saapumaan päättäjäisjuhlallisuuteen valtaistuinsaliin, sittenkuin he ensin ovat olleet läsnä jumalanpalveluksessa Nikolainkirkossa.

2. Keisarillisen Senaatin varapuheenjohtajat, jäsenet ja prokuraattori kutsutaan myöskin olemaan läsnä jumalanpalveluksessa kirkossa ja juhlallisuudessa valtaistuinsalissa, jossa kummassakin tilaisuudessa he, juhlamenojenohjaajan osotuksen mukaan, asettuvat paikoillensa.

3. Kun eduskunnan puhemies ja varapuhemiehet sekä edustajat kuin myös Keisarillisen Senaatin jäsenet ja prokuraattori ovat kokoontuneet kirkkoon, saapuu kenraalikuvernööri sinne. Kenraalikuvernöörin astuessa sisään, jolloin kirkkomusiikki alkaa, ottaa hänet vastaan Porvoon hiippakunnan piispa kahden täydessä juhlapuvussa olevan provastin kanssa, jolloin piispa tervehtii kenraalikuvernööriä raamatun lauseella. Piispan ja provastien johtamana menee kenraalikuvernööri sille istuimelle, joka on häntä varten asetettu kuoriin vasemmalle alttarista. Kenraalikuvernöörin seurueelle on sijat varattu kenraalikuvernöörin taakse.

Heti kun kenraalikuvernööri on käynyt paikalleen, alkaa jumalanpalvelus, jossa saarna määrätyn tekstin johdolla pidetään suomeksi ja ruotsiksi.

4. Jumalanpalveluksen päätyttyä lähtevät Keisarillisen Senaatin varapuheenjohtajat, jäsenet ja prokuraattori, eduskunnan puhemies ja varapuhemiehet sekä edustajat kuin myöskin ne muut henkilöt, jotka valtaistuinsalissa tulevat juhlamenoissa läsnä olemaan, Keisarilliseen linnaan. Kenraalikuvernöörin apulainen, Keisarillisen Senaatin varapuheenjohtajat, jäsenet ja prokuraattori sekä kenraalikuvernöörin seurue kokoontuvat sinne sitä varten määrättyihin huoneisiin. Valtaistuinsalissa, jonka toiseen päähän Keisarillinen valtaistuin on asetettu, tulee sillä välin, juhlamenojenohjaajan osotuksen mukaan, edustajain asettua paikoilleen pitkin salin sivuseiniä oikealle ja vasemmalle Keisarillisesta valtaistuimesta. Eduskunnan puhemies asettuu silloin esimmäksi oikealle puolelle ja varapuhemiehet käyvät paikoilleen lähimmäksi häntä. Muut sisällepääsyyn oikeutetut henkilöt käyvät heille määrätyille sijoille.

5. Sittenkuin edustajat ovat kokoontuneet valtaistuinsaliin, ilmoittaa sen kenraalikuvernöörille juhlamenojenohjaaja, jonka jälkeen kenraalikuvernööri lähtee valtaistuinsaliin, jolloin ne, jotka häntä saattavat, astuvat hänen edellään ja jälessään seuraavassa järjestyksessä:

1:ksi. Valtiopäiväin juhlamenojenohjaaja.

2:ksi. Keisarillisen Senaatin prokuraattori ja jäsenet, kaksi aina rinnakkain; prokuraattori ja nuorin jäsen ensinnä sekä muut siinä järjestyksessä kuin he Keisarillisessa Senaatissa istuvat, nuoremmat vanhempain edellä.

3:ksi. Keisarillisen Senaatin varapuheenjohtajat.

4:ksi. Kenraalikuvernööri.

5:ksi. Kenraalikuvernöörin apulainen ja kenraalikuvernöörin seurueeseen kuuluvat henkilöt.

6. Valtaistuinsalissa asettuu kenraalikuvernööri Keisarillisen valtaistuimen portaiden ääreen, Keisarillisen Senaatin varapuheenjohtajat, jäsenet ja prokuraattori Keisarillisen valtaistuimen viereen oikealle puolelle sekä kenraalikuvernöörin apulainen ja kenraalikuvernöörin seurue Keisarillisen valtaistuimen vasemmalle puolelle.

7. Se henkilö, jonka kenraalikuvernööri on märännyt valtiopäiväin päättämisestä pöytäkirjaa pitämään, asettuu pöydän ääreen vasemmalle puolelle lähelle Keisarillista valtaistuinta.

8. Sittenkuin kenraalikuvernöri on asettunut paikalleen valtaistuimen portaiden ääreen, ilmituo eduskunnan puhemies eduskunnan alamaisen kunnioituksen ja onnentoivotukset   H ä n e n   M a j e s t e e t i l l e n s a   K e i s a r i l l e   ja   S u u r i r u h t i n a a l l e   sekä jättää sitten kenraalikuvernöörille valtiopäiväpäätöksen venäjänkielisine käännöksineen. Tämän jälkeen lukee julki puhemiehen sanat venäjäksi käännettyinä se henkilö, jonka kenraalikuvernööri siihen on määrännyt.

9. Sen jälkeen kenraalikuvernööri   H ä n e n   M a j e s t e e t t i n s a   K e i s a r i n   ja   S u u r i r u h t i n a a n   Korkeassa Nimessä julistaa valtiopäivät päättyneiksi, jonka perästä tuon julistuksen suomen- ja ruotsinkielellä lukee julki se henkilö, jonka kenraalikuvernööri siihen on määrännyt.

10. Kun tämä on tapahtunut, palaa kenraalikuvernööri sisähuoneisiin takaisin, samalla tavalla saatettuna kuin valtaistuinsaliin tullessaankin, jonka jälkeen eduskunnan puhemies ja varapuhemiehet sekä edustajat ja muut läsnä olevat lähtevät salista.


B. Juhlamenojenohjeet muiden valtiopäiväin avajaisissa ja päättäjäisissä.


I. Juhlamenojenohjeet avajaisissa.


  1. Sinä päivänä joksi   H ä n e n   M a j e s t e e t t i n s a   K e i s a r i   ja   S u u r i r u h t i n a s   on kutsunut kokoon valtiopäivät, toimitetaan kaikkien edustajain valtakirjain tarkastus kello 11:ltä edellä puolenpäivän. Ilmoituksella, joka julkipannaan siinä huoneistossa, missä eduskunnan täysistunnot pidetään, tiedoksi saatetaan missä järjestyksessä edustajain tulee esittää valtakirjansa sille tahi niille, jotka   K e i s a r i   ja   S u u r i r u h t i n a s   on määrännyt ne tarkastamaan.

2. Sinä päivänä ja tuntina, jolloin valtiopäivät valtaistuinsalissa avataan ja johon juhlallisuuteen kenraalikuvernööri   H ä n e n   M a j e s t e e t t i n s a   K e i s a r i n   ja   S u u r i r u h t i n a a n   Korkeassa Nimessä sitä ennen on määräämänsä valtiopäiväin juhlamenojenohjaajan kautta edustajat kutsunut, saapuvat nämä valtaistuinsaliin, oltuaan sitä ennen läsnä Nikolainkirkossa pidettävässä jumalanpalveluksessa.

3. Kun eduskunnan puhemies ja varapuhemiehet sekä edustajat ovat kokoontuneet kirkkoon, alkaa jumalanpalvelus, jossa saarna määrätyn tekstin johdolla pidetään suomeksi ja ruotsiksi.

4. Jumalanpalveluksen päätyttyä, lähtevät eduskunnan puhemies ja varapuhemiehet sekä edustajat Keisarilliseen linnaan.

5. Kenraalikuvernöörin apulainen, Keisarillisen Senaatin varapuheenjohtajat, jäsenet ja prokuraattori kutsutaan myöskin olemaan läsnä juhlamenoissa, jotka tapahtuvat valtaistuinsalissa Keisarillisessa linnassa, jonne he sekä kenraalikuvernöörin seurue kokoontuvat sitä varten määrättyihin huoneisiin. Valtaistuinsalissa, jonka toiseen päähän Keisarillinen valtaistuin on asetettu, tulee sillä välin, juhlamenojenohjaajan osotuksen mukaan, edustajain asettua paikoilleen pitkin salin sivuseiniä oikealle ja vasemmalle Keisarillisesta valtaistuimesta. Eduskunnan puhemies asettuu silloin esimmäksi oikealle puolelle ja varapuhemiehet käyvät paikoilleen lähimmäksi häntä. Muut sisällepääsyyn oikeutetut henkilöt käyvät heille määrätyille sijoille.

6. Sittenkuin edustajat ovat kokoontuneet valtaistuinsaliin, ilmoittaa sen kenraalikuvernöörille juhlamenojenohjaaja, jonka jälkeen kenraalikuvernööri lähtee valtaistuinsaliin, jolloin ne, jotka häntä saattavat, astuvat hänen edellään ja jälessään seuraavassa järjestyksessä:

1:ksi. Valtiopäiväin juhlamenojenohjaaja.

2:ksi. Keisarillisen Senaatin prokuraattori ja jäsenet, kaksi aina rinnakkain; prokuraattori ja nuorin jäsen ensinnä sekä muut siinä järjestyksessä kuin he Keisarillisessa Senaatissa istuvat, nuoremmat vanhempain edellä.

3:ksi. Keisarillisen Senaatin varapuheenjohtajat.

4:ksi. Kenraalikuvernööri.

5:ksi. Kenraalikuvernöörin apulainen ja kenraalikuvernöörin seurueeseen kuuluvat henkilöt.

7. Valtaistuinsalissa asettuu kenraalikuvernööri Keisarillisen valtaistuimen portaiden ääreen, Keisarillisen Senaatin varapuheenjohtajat, jäsenet ja prokuraattori Keisarillisen valtaistuimen viereen oikealle puolelle sekä kenraalikuvernöörin apulainen ja kenraalikuvernöörin seurue Keisarillisen valtaistuimen vasemmalle puolelle.

8. Se henkilö, jonka kenraalikuvernööri on määrännyt valtiopäiväin avaamisesta pöytäkirjaa pitämään, asettuu pöydän ääreen vasemmalle puolelle lähelle Keisarillista valtaistuinta.

9. Kenraalikuvernööri tervehtii sitten venäjänkiellä K e i s a r i l l i s e n   M a j e s t e e t i n   Korkeassa Nimessä eduskuntaa ja julistaa valtiopäivät avatuiksi, jonka tervehdyksen ja julistuksen sen jälkeen suomeksi ja ruotsiksi käännettynä lukee julki se henkilö, jonka kenraalikuvernööri siihen on määrännyt.

10. Tämän perästä eduskunnan puhemies ilmituo eduskunnan alamaisen kunnioituksen H ä n e n   M a j e s t e e t i l l e n s a   K e i s a r i l l e   ja   S u u r i r u h t i n a a l l e,   minkä jälkeen puhemiehen sanat venäjäksi käännettyinä lukee julki se henkilö, jonka kenraalikuvernööri siihen on määrännyt.

11. Kenraalikuvernööri julkilukee sitten venäjänkielellä laaditun luettelon niistä esityksistä, jotka H ä n e n   M a j e s t e e t t i n s a   K e i s a r i   ja   S u u r i r u h t i n a s   Armossa on tahtonut eduskunnan käsiteltäviksi antaa, jonka jälkeen sanotun luettelon suomennettuna ja ruotsinnettuna lukee julki se henkilö, jonka kenraalikuvernööri siihen on määrännyt.

12. Kun tämä on tapahtunut, palaa kenraalikuvernööri sisähuoneisiin takaisin, samalla tavalla kuin valtaistuinsaliin tullessaankin, jonka jälkeen eduskunnan puhemies ja varapuhemiehet sekä edustajat ja muut läsnä olevat lähtevät salista.


II. Juhlamenojenohjeet päättäjäisissä.

[Tallentaminen on kesken.]