Asetus Kuopion hiippakunnan perustamisesta ja Kokkolan rovastikunnan siirtämisestä Oulun hiippakuntaan

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Suomen asetuskokoelma 14/1939.


A s e t u s
Kuopion hiippakunnan perustamisesta ja Kokkolan
rovastikunnan siirtämisestä Oulun hiippakuntaan.
Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1939.
____________


 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhdeksännen yleisen kirkolliskokouksen tekemän esityksen johdosta ja sen jälkeen kuin Eduskunta on myöntänyt tarkoitusta varten tarpeelliset varat säädetään opetusministerin esittelystä:

1 §.

Evankelis-luterilaisen kirkon hallintoa varten ennestään olevien hiippakuntien lisäksi perustetaan uusi Kuopion hiippakunta, johon tulevat kuulumaan:

nykyisestä Tampereen hiippakunnasta: Saarijärven rovastikunta kokonaan sekä Jyväskylän rovastikunnasta Sumiaisten ja Äänekosken seurakunnat;

nykyisestä Oulun hiippakunnasta: Kuopion, Iisalmen ja Kajaanin rovastikunnat kokonaan sekä Kalajoen rovastikunnasta Pyhäjärven seurakunta; ja

nykyisestä Viipurin hiippakunnasta: Joensuun ja Nurmeksen rovastikunnat kokonaan sekä Kiteen rovastikunnasta Tuupovaaran, Kiihtelysvaaran, Pyhäselän ja Rääkkylän seurakunnat; Savonlinnan rovastikunnasta Heinäveden, Savonrannan, Enonkosken, Kangaslammen ja Rantasalmen seurakunnat; Juvan rovastikunnasta Joroisten, Jäppilän, Pieksämäen, Virtasalmen ja Haukivuoren seurakunnat sekä Mikkelin rovastikunnasta Kangasniemen seurakunta.

Samalla siirretään Kokkolan rovastikunta Turun arkkihiippakunnasta Oulun hiippakuntaan.

2 §.

Kuopion hiippakunta saa osuutta asianomaisten tuomiokapitulien hoidossa olevista kirkollisista rahastoista sen mukaan kuin opetusministeriö, kuultuaan piispainkokousta, määrää.

3 §.

Kuopion hiippakunnan piispanistuin on Kuopion kaupungissa.

4 §.

Kuopion hiippakuntaan perustetaan piispanvirka, kaksi asessorinvirkaa sekä sihteerin ja notarin virat ynnä puhtaaksikirjoittajan ja vahtimestarin toimet, ja ovat näiden virkain ja tointen haltijat oikeutetut saamaan palkkausta vahvistetun palkkaussäännön mukaan.

5 §.

Piispan ja asessorien vaalit Kuopion hiippakuntaa varten on hyvissä ajoin ennen tämän asetuksen voimaan tulemista Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin toimesta kirkkolaissa säädetyssä järjestyksessä suoritettava.

6 §.

Ne tuomiokapitulissa vireillä olevat, välitoimenpiteestä riippuvat tai käsittelemättömät asiat, jotka tämän asetuksen mukaan kuuluvat toisen hiippakunnan tuomiokapitulin käsiteltäviin, on asetuksen tultua voimaan mahdollisimman pian lähetettävä viimeksi mainittuun tuomiokapituliin.

7 §.

Opetusministeriö antakoon tarpeen vaatiessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

8 §.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1939.

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1939.


Tasavallan Presidentti
KYÖSTI KALLIO.


Opetusministeri Uuno Hannula.