Asetus jäkälän maastaviennistä annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta (huhtikuu 1971)

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 336/1971.


A s e t u s
jäkälän maastaviennistä annetun lain soveltamisesta
annetun asetuksen muuttamisesta.
Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1971.
_______________


  Maa- ja metsätalousministerin esittelystä muutetaan jäkälän maastaviennistä annetun lain soveltamisesta 4 päivänä lokakuuta 1957 annetun asetuksen 3 §:n 1 momentti ja 10 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 10 päivänä huhtikuuta 1970 annetussa asetuksessa (294/70), näin kuuluviksi:

3 §.

Luonnonkostea vientijäkälä on pakattava siisteihin ja tarkoituksenmukaisiin, kuorettomasta laudasta valmistettuihin vientilaatikoihin. Laatikoissa saavat kansi- ja pohjalautojen väliset raot olla enintään 10 millimetriä ja sivulautojen väliset raot enintään 25 millimetriä. Laatikon tulee sisämitoiltaan olla 66 X 43 X 20 senttimetriä. Mitat saavat olla enintään 5 prosenttia suuremmat.

- - - - - - - - - - - - - -

10 §.

Viejän on tarkastustilaisuudessa suoritettava tarkastajalle palkkiona 10 penniä tarkastetulta laatikolta, kuitenkin vähintään 30 markkaa toimitusta varten käytetyltä päivältä.

- - - - - - - - - - - - - -

_______________


  Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1971.


  Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1971.


Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa
Pääministeri
AHTI KARJALAINEN


Maa- ja metsätalousministeri Nestori Kaasalainen


Katso myös[muokkaa]