Asetus jäkälän viennin säännöstelystä

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 258/1934.


A s e t u s
jäkälän viennin säännöstelystä.
Annettu Helsingissä kesäkuun 1 päivänä 1934.
_______________


  Nojautuen viennin säännöstelystä eräissä tapauksissa toukokuun 18 päivänä 1934 annettuun lakiin, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä seuraavaa:

1 §.

Jäkälän vienti voi tapahtua ainoastaan Jäkälänviejäin Yhdistys r.y. nimisen yhdistyksen toimesta ja luvalla.

2 §.

Jos Suomen jäkälän tuonti on jossakin maassa kiintiöity tai muuten rajoitettu, on sallitun vientimäärän jakaminen viejien kesken, milloin se on tarpeellista, maatalousministeriön asia.


Helsingissä kesäkuun 1 päivänä 1934.


Tasavallan Presidentti
P. E. SVINHUFVUD.


v.t. Ulkoasiainministeri Rolf Witting.