Asetus korkeimmasta oikeudesta annetun asetuksen 14 ja 15 §:n muuttamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen säädöskokoelma 434/1987


A s e t u s
korkeimmasta oikeudesta annetun asetuksen
14 ja 15 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987
_______________


  Oikeusministerin esittelystä

muutetaan korkeimmasta oikeudesta 22 päivänä heinäkuuta 1918 annetun asetuksen 14 §:n 2 momentti ja 15 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 14 §:n 2 momentti 20 päivänä helmikuuta 1953 annetussa asetuksessa (101/53) ja 15 §:n 1 momentti 15 päivänä helmikuuta 1985 annetussa asetuksessa (180/85), näin kuuluviksi:

14 §

- - - - - - - - - - - - - - -

Virkavapautta korkeimman oikeuden jäsenelle myöntää korkein oikeus. Jos jäsen muun syyn kuin sairauden tai raskauden ja synnytyksen vuoksi tarvitsee virkavapautta pitemmäksi ajaksi kuin yhteensä yhdeksi kuukaudeksi vuodessa, korkeimman oikeuden on toimitettava virkavapaushakemus oman lausuntonsa ohella tasavallan presidentin ratkaistavaksi.

15 §

Virkavapautta kansliapäällikölle ja muulle esittelijälle myöntää korkein oikeus. Jos kansliapäällikkö, esittelijäneuvos tai oikeussihteeri muun syyn kuin sairauden tai raskauden ja synnytyksen vuoksi tarvitsee virkavapautta pitemmäksi ajaksi kuin yhteensä kolmeksi kuukaudeksi vuodessa, korkeimman oikeuden on toimitettava virkavapaushakemus oman lausuntonsa ohella valtioneuvoston ratkaistavaksi.

- - - - - - - - - - - - - - -

_______________


  Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1987.


Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987


Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO


Oikeusministeri Christoffer Taxell