Asetus lähempiä määräyksiä sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain soveltamisesta sisältävän asetuksen muuttamisesta (1952)

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Asetus
lähempiä määräyksiä sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä
annetun lain soveltamisesta sisältävän asetuksen muuttamisesta.
Annettu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 1952.
__________


  Oikeusministerin esittelystä muutetaan lähempiä määräyksiä sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain soveltamisesta sisältävää, 30 päivänä huhtikuuta 1920 annettua asetusta (127/20) seuraavasti:

1 §.

  Lähempiä määräyksiä sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain soveltamisesta sisältävän, 30 päivänä huhtikuuta 1920 annetun asetuksen (127/20) 1 ja 4 luku sekä 13 ja 14 § kumotaan.

2 §.

  Mitä 1 §:ssä mainitussa asetuksessa säädetään sotaylioikeudesta, on, mikäli laeista tai asetuksista ei muuta johdu, sovellettava Helsingin hovioikeuteen.

  Samoin sovellettakoon Helsingin hovioikeuden kanneviskaaliin, mitä edellä sanotussa asetuksessa sotaviskaalista on säädetty.

3 §.

  Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1952.


Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 1952.


Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.


Oikeusministeri Sven Högström.