Asetus merilain 252 ja 254 §:ssä tarkoitettujen sekä eräiden muiden palkkioiden ja korvausten suorittamisesta valtion varoista annetun asetuksen muuttamisesta 1976

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 172/1976.


A s e t u s
merilain 252 ja 254 §:ssä tarkoitettujen sekä eräiden muiden
palkkioiden ja korvausten suorittamisesta valtion varoista
annetun asetuksen muuttamisesta.
Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1976.
_______________


    Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan 26 päivänä marraskuuta merilain 252 ja 254 §:ssä tarkoitettujen sekä eräiden muiden palkkioiden ja korvausten suorittamisesta valtion varoista annetun asetuksen (807/71)   1 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi:

1 §.

Milloin merilain 251 §:ssä tarkoitetulle asiantuntijalle on merilain 252 §:n tai muun säännöksen nojalla suoritettava palkkiota valtion varoista, saa hän palkkiona jokaiselta istuntopäivältä, jona hän on avustanut tuomioistuinta jutun käsittelyssä tai meriselityksen vastaanottamisessa, 80 markkaa. Lisäksi asiantuntija saa kirjallisesta lausunnosta erityisen palkkion, jonka tuomioistuin harkintansa mukaan määrää.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_______________


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1976.
Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1976.


Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa
Pääministeri
MARTTI MIETTUNEN


Kauppa- ja teollisuusministeri Eero Rantala


Katso myös[muokkaa]