Asetus muutoksesta asetukseen, joka sisältää tarkempia säännöksiä korkeimmasta oikeudesta annetun lain täytäntöönpanemisesta (1953)

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 101/1953.


A s e t u s
muutoksesta asetukseen, joka sisältää tarkempia säännöksiä
korkeimmasta oikeudesta annetun lain täytäntöönpanemisesta.
Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1953.
_______________


  Oikeusministerin esittelystä muutetaan tarkempia säännöksiä korkeimmasta oikeudesta 22 päivänä heinäkuuta 1918 annetun lain täytäntöönpanemisesta sisältävän, samana päivänä annetun asetuksen (74/18)   11, 14 ja 15 §, 11 § sellaisena kuin se on 4 päivänä marraskuuta 1921 annetussa asetuksessa (247/21), näin kuuluviksi:

11 §.

Korkeimman oikeuden tuomio- ja päätöstaltiot sekä lausunnot armahduksesta, niin myös korkeimmasta oikeudesta annetun lain 5 §:ssä tarkoitetut lausunnot ja esitykset on niiden allekirjoitettava, jotka ovat ottaneet osaa asian päättämiseen. Muut kirjeet sekä nimittämis- ja erokirjat allekirjoittaa korkeimman oikeuden presidentti taikka, jos hän ei ole ottanut osaa asian päättämiseen, puheenjohtajana toiminut oikeusneuvos. Asianomaisille annettavat kappaleet korkeimman oikeuden tuomiota tai päätöstä, jotka on vahvistettava korkeimman oikeuden sinetillä, allekirjoittaa ainoastaan esittelijä. Hänen on myös varmennettava muut toimituskirjat ja taltiot.

Oikeusministeriöstä esitellyssä asiassa annettavan toimituskirjan allekirjoittaa oikeusministeri ja varmentaa esittelijä. Tasavallan presidentille menevän kirjeen allekirjoittaa kuitenkin myös korkeimman oikeuden presidentti tahi puheenjohtajana toiminut oikeusneuvos.

Asiakirjoille merkittävän päätöksen allekirjoittaa esittelijä.

14 §.

Korkeimman oikeuden presidentti voi, jos syytä on, ottaa virkavapautta enintään neljätoista päivää vuodessa. Jos hän tarvitsee virkavapautta enemmän, on hänen pyydettävä sitä tasavallan presidentiltä.

Jäsenelleen korkein oikeus saa, jos syytä on, myöntää virkavapautta yhteensä enintään kuukauden ajaksi vuodessa. Milloin jäsen tarvitsee virkavapautta enemmän, lähettääköön[1] korkein oikeus virkavapausanomuksen oman lausuntonsa ohella tasavallan presidentin ratkaistavaksi.

15 §.

Oikeussihteerille ja muulle esittelijälle sekä notaarille, kirjaajalle ja lähettäjälle korkein oikeus voi myöntää virkavapautta, oikeussihteereille kuitenkin yhteensä enintään kolmen kuukauden ajaksi vuodessa. Jos oikeussihteeri tarvitsee virkavapautta enemmän, lähettäköön korkein oikeus virkavapausanomuksen oman lausuntonsa ohella valtioneuvoston ratkaistavaksi.

Korkein oikeus voi määrätä sijaisen hoitamaan 1 momentissa tarkoitettua virkaa tai tointa.

Virkavapautta konekirjoittajalle, vahtimestarille ja muulle toimen haltijalle sekä tilapäiselle toimihenkilölle, ei kuitenkaan ylimääräiselle esittelijälle, myöntää korkeimman oikeuden presidentti, jonka asiana on sijaisen määrääminen hoitamaan tässä tarkoitettuja toimia.


Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1953.


Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.


Oikeusministeri Sven Högström.


Huomautukset[muokkaa]

  1. pitää olla lähettäköön