Asetus puolukkain maastaviennistä annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 482/1944.


A s e t u s
puolukkain maastaviennistä annetun lain soveltamisesta
annetun asetuksen muuttamisesta.
Annettu Helsingissä 21 päivänä heinäkuuta 1944.
_______________


   Maatalousministeriön toimialaan kuuluvia erinäisiä asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan puolukkain maastaviennistä annetun lain soveltamisesta 9 päivänä kesäkuuta 1934 annetun asetuksen 5 §, sellaisena kuin se on 12 päivänä elokuuta 1935 annetussa asetuksessa, näin kuuluvaksi:

5 §.

Maasta vietävä puolukka on vientisatamassa viejän toimesta sijoitettava sopivaan, tarkastajain ja satamaviranomaisten hyväksymään tarkastuspaikkaan.

Viejän tulee ennen tarkastuksen aloittamista saattaa tavara vientikuntoon ja asettaa tarkastajan käytettäväksi tarpeelliset apuhenkilöt sekä järjestää laatikot ja tavaran pakkaus niin, ettei tarkastuksen asianmukainen ja nopea suorittaminen esty tahi huomattavasti vaikeudu.

Viejän tulee tarkastajalle suorittaa palkkiota 1 markka 50 penniä laatikolta; jollei palkkio nouse 300 markkaan toimituspäivältä, on laatikolta suoritettavaa maksua korotettava siten, että palkkio nousee sanottuun määrään. Palkkio maksetaan tarkastustilaisuudessa, ja sen määrä merkitään tarkastuspöytäkirjaan.

Tarkastajan tulee suorittaa 50 penniä jokaiselta tarkastamaltaan laatikolta metsähallitukselle sille tarkastuksen valvonnasta aiheutuvien kustannusten peittämiseksi.


Helsingissä 21 päivänä heinäkuuta 1944.


Tasavallan Presidentti
RISTO RYTI.


Ministeri N. A. Osara.


Katso myös[muokkaa]