Asetus sen asetuksen muuttamisesta, joka sisältää lähempiä määräyksiä sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain soveltamisesta (1929)

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

  Suomen asetuskokoelma 48/1929.


A s e t u s
sen asetuksen muuttamisesta, joka sisältää lähempiä määräyksiä
sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain soveltamisesta.
Annettu Helsingissä tammikuun 25 päivänä 1929.
__________


  Oikeusministerin esittelystä muutetaan täten huhtikuun 30 päivänä 1920 annetun asetuksen, joka sisältää lähempiä määräyksiä sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain soveltamisesta, 16 ja 17 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa joulukuun 21 päivältä 1928, näin kuuluviksi:

16 §.

  Kun sotaylioikeus antaa vapaus- tai järjestysrangaistusta määräävän päätöksen, on, paitsi asiallisille annettavia kappaleita päätöstä, jäljennös siitä täytäntöönpanoa varten lähetettävä 15 §:ssä tarkoitetulle päällikölle, kun päätös koskee sotaväkeen kuuluvaa henkilöä, mutta jos päätös koskee muuta henkilöä, vangittuun nähden sen läänin maaherralle, mutta muussa tapauksessa maaherran välityksellä sen paikkakunnan kruununvoudille tai maistraatille, missä sotaoikeuden päätös on julistettu. Kun asia ei ole ollut sotaoikeudessa, on päätös ja jäljennös siitä täytäntöönpanoa varten lähetettävä sen läänin maaherralle, missä sotaylioikeus on.

17 §.

  Kun 15 ja 16 §:ssä mainittu täytäntöönpanokirja on saapunut päällikölle taikka maaherralle, kruununvoudille tai maistraatille, on se heti lähetettävä täytäntöönpantavaksi sotilasvankilan päällikölle, jos se koskee sellaisessa vankilassa säilytettyä vangittua, tai yleisen vankilan johtajalle, jos vangittua pidetään tällaisessa vankilassa. Jos täytäntöönpanokirja koskee sotilashenkilöä, jota ei pidetä vangittuna, lähetettäköön se hänen lähimmälle päällystölleen, ja jos se koskee muuta vapaana olevaa henkilöä, maaherran välityksellä asianomaiselle kruununvoudille tai maistraatille. Kaikissa näissä tapauksissa tulee mainittujen viranomaisten viipymättä toimittaa täytäntöönpanokirjasta tuomitulle tieto, jos se on täytäntöönpanoa varten tarpeen.


Helsingissä tammikuun 25 päivänä 1929.


Tasavallan Presidentti
LAURI KR. RELANDER.


Oikeusministeri Anton Kotonen.