Asetus siitä, missä järjestyksessä poliisin ylläpitämiseksi kaupungeissa, joissa on täydellinen poliisilaitos, määrätyt varat ovat maksettavat

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetuskokoelma 16.7.1903/45, sivut 66—67.


115.

Armollinen Asetus
siitä, missä järjestyksessä poliisin ylläpitämiseksi kaupungeissa,
joissa on täydellinen poliisilaitos, määrätyt varat ovat maksettavat.


Keisarillisen Suomen Senaatin alamaisesta esityksestä on Hänen Majesteettinsa Keisari Pietarhovissa ollessaan 3/16 p:nä Heinäkuuta 1903, tähän kuuluvain lainkohtain muuttamiseksi ja täydentämiseksi, suvainnut Armossa säätää:

1) että kaikki poliisin ylläpitämiseksi kaupungeissa, joissa on täydellinen poliisilaitos, vuosirahansäännön mukaan menevät varat ovat maksettavat valtionviranomaisten toimesta;

2) että kaupunkien osuusmaksut poliisin ylläpitämiseksi ovat valtiovarastolle toimitettavat; sekä

3) että Keisarillisen Suomen Senaatin on, sovittuaan maan Kenraalikuvernöörin kanssa, annettava tarkempia määräyksiä tämän Asetuksen sovelluttamiseksi.


Ministerivaltiosihteeri Plehwe.