Asetus valtionrautateiden sääntöpalkkaisten virkamiesten arvoluokista

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 127/1923.


A s e t u s
valtionrautateiden sääntöpalkkaisten virkamiesten arvoluokista.
Annettu Helsingissä, 4 päivänä toukokuuta 1923.
_______________


Kulkulaitosten ja yleisten töiden Ministerin esittelystä säädetään täten, että valtionrautateiden sääntöpalkkaisilla virkamiehillä on virka-arvo allamainituissa arvoluokissa:


Kuudes luokka:
Johtaja.


Seitsemäs luokka:
Apulaisjohtaja.
Sihteeri.
Asianvalvoja.
Ylikamreeri.
Ylilääkäri.


Kahdeksas luokka:
Ylikontrollööri.
Pääkasööri.
Ensi luokan ratainsinööri.
Ensi luokan koneinsinööri.
Ensi luokan liikennetarkastaja.
Kemisti-insinööri.
Ensi luokan arkkitehti.
Oppikurssien johtaja.
Tilastokonttorin päällikkö.
Kilometrikonttorin päällikkö.
Varastokonttorin päällikkö.
Puutavarakonttorin päällikkö.
Lennätininsinööri.
Ensi luokan asemapäällikkö.


Yhdeksäs luokka:
Apulaisasianvalvoja.
Notari.
Kamreeri.
Piirikamreeri.
Toisen luokan ratainsinööri.
Toisen luokan koneinsinööri.
Toisen luokan liikennetarkastaja.
Toisen luokan arkkitehti.
Toisen luokan asemapäällikkö.


Kymmenes luokka:
Reistraattori.
Reviisori.
Piirikasööri.
Aktuari.
Ensi luokan kontrollööri.
Kolmannen luokan asemapäällikkö.
Asemapäällikönapulainen.
Painatustöiden konttorin konttoripäällikkö.
Speditööri.
Ensi luokan varastonhoitaja.
Apulaisinsinööri.


Yhdestoista luokka:
Neljännen luokan asemapäällikkö.
Toisen luokan varastonhoitaja.
Toisen luokan kontrollööri.
Asemakasööri.
Apulaiskasööri.
Ensi luokan varikonesimies.


Kahdestoista luokka.
Viidennen luokan asemapäällikkö.
Kolmannen luokan varastonhoitaja.
Konepajan konttoripäällikkö.
Toisen luokan varikonesimies.


Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Helsingissä, 4 päivänä toukokuuta 1923


Tasavallan Presidentti
K. J. STÅHLBERG.


Kulkulaitosten ja yleisten töiden Ministeri Erkki Pullinen.