Avoin kirje filosofiantohtori Lauri Kristian Relanderin tasavallan presidentin toimen päättymisen johdosta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 91/1931.


A v o i n   k i r j e
filosofiantohtori Lauri Kristian Relanderin
tasavallan presidentin toimen päättymisen johdosta.
Annettu Helsingissä, 3 päivänä maaliskuuta 1931.
_______________


    Filosofiantohtori Lauri Kristian Relander.

Sinä kuusivuotiskautena, minkä Teidän Presidenttinäolonne on kestänyt, ovat maamme olot kehittyneet aikaisemmin lasketulla pohjalla. Rauhallisia suhteita ulkovaltoihin on lujitettu muun muassa lukuisilla sovintomenettely- ja välitystuomiosopimuksilla sekä uusilla kauppasopimuksilla. Maamme on kolmen vuoden ajan ollut edustettuna Kansainliiton neuvostossa ja ottanut osaa kansainvälisiin pyrkimyksiin ja toimiin rauhan turvaamiseksi. Sisäisissä oloissamme on työ kansan sivistykselliseksi ja taloudelliseksi kehittämiseksi tapahtunut säännönmukaisesti ja menestyksellä. Rauhan turvaamiseksi on lujitettu maan puolustusta asettamalla puolustuslaitos vakinaiselle kannalle sekä niinikään vakiinnuttamalla sen tukemista tarkoittava suojeluskuntalaitos. Tämän isänmaallisen rakennustyön edistämiseen olette Te innokkaasti ottanut osaa koettaen yhdistää kansalaisia tukemaan isänmaallisia pyrintöjä. Niiden vaikeuksien voittamiseksi, jotka vallitseva taloudellinen pulakausi on tuonut mukanaan, on tehty suunnitelmallista työtä päämääränä soveltaa valtio- ja kansantalous muuttuneita oloja vastaaviksi. Maassa viime vuonna ilmennyt levoton mieliala on rauhoittumassa, kun levottomuuden syyt on poistettu.

Toimenne Tasavallan Presidenttinä nyt päätyttyä lausun Tasavallan puolesta Teille hartaat kiitokset uutterasta, uhrautuvasta työstänne maan ja kansan hyväksi.

Helsingissä, 3 päivänä maaliskuuta 1931.


Tasavallan Presidentti
P. E. SVINHUFVUD.


V. t. Pääministeri J. H. Vennola.