Siirry sisältöön

Joroisista joulukuun 31 p:nä 1870

Wikiaineistosta
Joroisista joulukuun 31 p:nä 1870.

Kirjoittanut Gustaf Fredrik Brask


Joroisista joulukuun 31 p:nä 1870. Joulu vietettiin meilläkin, jos muuallakin; kirkkoon oli vaikea kulkea köyhimpäin työmiesten ja huonoin hevosettomain, kuin oli jotenkin kylmä ilma, ja lämpösämmäthän tuvat olivat kuin uunitoin kirkko. Ainoa pappimme yksinään toimitteli molemmat saarnat ja juhlallisen Jumalan palveluksen. – Tahvana iltana rahvaan tanssikokouksessa katkesi muutaman talonpojan jalka reisivarrelta aivan poikki, josta lienee hän saanut elinaikuisen juhla-muistin, jos tervehtyisikin. – Sukkela ja taitava varastaminen alkaa täälläkin tavaksi käydä. – Työmiehen arvo, ei taida nuorukaisten silmissä olla täällä halpenemassa, kuin muutamat varakkaat talonmiehet, ovat naineet palkkapiikoja, vaikka pitäjässä on sieviäkin talon-tyttölöitä, joiden huoneissa orret notkistuvat kototekoisten vaatteiden painosta. On varakastenkin taloin tyttölöitä, jotka eivät ole piintyneet turhamielisyydessä narrinmaisiksi kaunistelioiksi ja herrastaviksi, vaan tekevät kaikkia talon töitä ja käyvät oma tekoisissa vaatteissa, ilman rautavanteita, eikä niissä taloloissa ole ollut asiata ryöstö-miehillä, eikä käräjän käynnin ja tuomarin turmissa tarvita omistusoikeutta hakea kenenkään tavaraan, neuvotelluin syiden turvissa. Siinä missä perhe itse työtä tekee ilman turhasti herkuttelematta, siinä lienee onnia aina. Talollisille naimamiehille palveliain joukosta, lienee muistunut mieleen esiisäin lauseet: ”köyhästä alkaa, rikkaasta hevoista.” Se onkin tietty, että piikatytöt ovat saaneet työnsä ansiolla sen vähän, joka heillä on, eikä heillä ole tilaisuutta toisen työstä hyötyä omistaa; vieläpä ovat tottuneet toimeen tulemaan alhaisessa elatus-keinossa köyhänä ja vähävaraisena ollessansa. Sillä tavalla vähitellen haihtuisi se juopa ja eri-arvoisuus, jota on vielä työväen ja maanomistajain välillä talonpoikaissäädyssäkin. – Pitäjässämme yhteisessä kirkon kokouksessa joulukuussa, määrättiin sata markkaa rahaa, pitäjän kassasta nyt alkavana vuotena piplia historian ostoksi köyhimpäin lasten kirjoiksi.

G[ustaf]. F[redrik]. B[rask].


Lähde: Tapio 04.02.1871.