Julistus niiden kirja-teosten sensuurista eli painolupaa varten tutkimisesta, jotka Suomen kielellä präntistä toimitetaan

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

1860.

No. 4.


Suomen
Suuriruhtinanmaan
A s e t u s - K o k o u s.
________________________________________


(Ylösluettava Saarnastuolista).


Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus
niiden kirja-teosten sensuurista eli painolupaa varten
tutkimisesta, jotka Suomen kielellä präntistä toimitetaan.
Annettu Helsingissä, 27 päiv. Helmikuuta 1860.
_______________


Me ALEKSANDER Toinen, Jumalan Armosta, Keisari ja Itsevaltias koko Venäjänmaan yli, Puolanmaan Tsaari sekä Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m., y. m., teemme tiettäväksi: alamaisuudessa tehdystä esityksestä Armossa hyväksi katsoneemme, kumomalla mitä samassa asiassa tätä ennen on säännetty, määrätä että Suomen kielisten kirja-teosten pränttäämisen vast'edes pitää oleman niiden yleisten asetusten alaisen, jotka Suomessa ovat sensuurin suhteen seurattavina. Jota kaikki asianomaiset alamaisuudessa noudattakoot. Helsingistä, 27 päiv. Helmikuuta 1860.


K e i s a r i l l i s e n   M a j e s t e e t i n   Oman Päätöksen mukaan
ja Hänen Korkeassa Nimessään,
Suomeen asetettu Senaattinsa:


J. M. NORDENSTAM.
C. CRONSTEDT.
B. FEDERLEY.
M. W. NORDENHEIM.
A. L. BORN.
V. FURUHJELM.
ROBERT TRAPP.
JOH. GRANLUND.
F. EDELHEIM.
LARS SACKLEEN.
PEHR TÖRNQVIST.
FAB. LANGENSKIÖLD.
CLAS NORDENHEIM.
JOH. ER. BERGBOM.
A. F. MUNCK.
PEHR PETERSON.
S. H. ANTELL.
S. EKBOM.


A. Fredr. Kellander.