Julistus sen vapauden lakkaamisesta, jota Viipurin läänin asujamet tähän asti ovat siinä kohdassa nauttineet, ett'ei heidän ole matkapasseista Venäjänmaalle tarvinnut suorittaa määrättyä köyhäin- ja työhuone-maksoa

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-Kokous 27.2.1860/4.


(Ylösluettava Saarnastuolista).


Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus
sen vapauden lakkaamisesta, jota Viipurin läänin asujamet tähän
asti ovat siinä kohdassa nauttineet, ett'ei heidän ole
matkapasseista Venäjänmaalle tarvinnut suorittaa
määrättyä köyhäin- ja työhuone-maksoa.
Annettu Helsingissä, 27 päiv. Helmikuuta 1860.
_______________


Me ALEKSANDER Toinen, Jumalan Armosta, Keisari ja Itsevaltias koko Venäjänmaan yli, Puolanmaan Tsaari sekä Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m., y. m., teemme tiettäväksi: Sittenkuin Viipurinläänin asujamet sattuneesta syystä ovat Helmikuun 15 päivänä 1820 toistaiseksi tulleet vapautetuiksi sen makson suorittamisesta maakunnan köyhäin- ja työhuonelaitosten hyväksi, joka Toukokuun 5 päivänä 1818 annetun Armollisen julistuksen kautta on matkapasseista Pietariin ja Venäjän Guvernementteihin säännetty, ja he tätä vapautta näihin asti ovat yhtenänsä nauttineet; olemma Me, koska ei enään ole syitä heille seisottaa semmoista erikois-etua, siitä tehdyn alamaisen esityksen johdosta, hyväksi katsoneet tämän kautta Armossa määrätä, että mainitun läänin asujanten pitää ensinnä tulevan Heinäkuun 1 päivän aamusta asti mainittua passi-rahaa maksaman. Jota kaikki asianomaiset alamaisuudessa noudattakoot. Helsingistä, 27 päiv. Helmikuuta 1860.


K e i s a r i l l i s e n   M a j e s t e e t i n   Oman Päätöksen mukaan
ja Hänen Korkeassa Nimessään,
Suomeen asetettu Senaattinsa:
J. M. NORDENSTAM.
C. CRONSTEDT.
B. FEDERLEY.
M. W. NORDENHEIM.
A. L. BORN.
V. FURUHJELM.
ROBERT TRAPP.
JOH. GRANLUND.
F. EDELHEIM.
LARS SACKLEEN.
PEHR TÖRNQVIST.
FAB. LANGENSKIÖLD.
CLAS NORDENHEIM.
JOH. ER. BERGBOM.
A. F. MUNCK.
PEHR PETERSON.
S. H. ANTELL.
S. EKBOM.


A. Fredr. Kellander.