Julistus viinan-vuokraamisen oikeudesta Viipurin läänin kaupungeissa

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

1860.

No. 2.

Suomen
Suuriruhtinanmaan
A s e t u s - K o k o u s.
________________________________________


(Ylösluettava Saarnastuolista).


Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus
viinan-vuokraamisen oikeudesta Viipurin läänin kaupungeissa, y. m.;
Annettu Helsingissä, 15 päiv. Helmikuuta 1860.
_______________


Me ALEKSANDER Toinen, Jumalan Armosta, Keisari ja Itsevaltias koko Venäjänmaan yli, Puolanmaan Tsaari sekä Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m., y. m., teemme tiettäväksi: ehkä, Toukokuun 30 päivänä viimeksi kulunutta vuotta siitä annetun Armollisen asetuksemme johdosta, mitä noudatettaman pitää, viinaa Suomessa poltettaissa ja myötäissä y. m., Viipurin läänin kaupungeille sitä ennen toistaiseksi myönnytetty erinäinen viinan vuokraamisen oikeus, kuin myöskin tilain omistajille samassa läänissä sen vuoksi seisotettu viina-arennin huojennus neljättä-osaa vähemmäksi, sanotun vuoden loppuessa myöskin olisi pitänyt lakata, olemme Me, siitä tehdyn alamaisen esityksen johdosta ja esiintulleista syistä, Armossa hyväksi katsoneet suvaita, että mainittu vuokraamisen oikeus, semmoisenaan kuin yllämainitut kaupungit sitä tähänkin asti ovat viljelleet, vielä myöskin vuosina 1860 ja 1861 kestäköön, ja että läänissä olevat tilain omistajat samana aikana nauttikoot ylläsanottua viina-arennin huojennusta. Jota kaikki asianomaiset alamaisuudessa noudattakoot. Helsingistä, 15 päiv. Helmikuuta 1860.


K e i s a r i l l i s e n   M a j e s t e e t i n   Oman Päätöksen mukaan
ja Hänen Korkeassa Nimessään,
Suomeen asetettu Senaattinsa:
J. M. NORDENSTAM.
C. CRONSTEDT.
B. FEDERLEY.
M. W. NORDENHEIM.
A. L. BORN.
V. FURUHJELM.
ROBERT TRAPP.
JOH. GRANLUND.
S. EKBOM.
LARS SACKLEEN.
PEHR TÖRNQVIST.
FAB. LANGENSKIÖLD.
CLAS NORDENHEIM.
JOH. ER. BERGBOM.
A. F. MUNCK.
PEHR PETERSON.
F. EDELHEIM.


A. Fredr. Kellander.