Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus, Suomen kielen ylimääräisen professorin-viran lakkauttamisesta Keisarillisen Aleksanderin Yliopiston lainopillisessa tiedekunnassa

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-Kokous 9.5.1881/12.


Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus,
Suomen kielen ylimääräisen professorin-viran lakkauttamisesta
Keisarillisen Aleksanderin Yliopiston lainopillisessa tiedekunnassa
kuin myöskin siitä palkkiosta, joka seuraa ylimääräistä
lehtorin-virkaa sanotussa kielessä mainitussa tiedekunnassa.
Annettu Helsingissä, 9 p:nä Toukokuuta 1881.
____________


Me ALEKSANDER Kolmas, Jumalan Armosta, koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan Tsaari, Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m., y. m. Teemme tiettäväksi: Suomen Senaattimme alamaisesta esityksestä sekä katsoen myöskin maan Kenraalikuvernöörin kehoitukseen, olemme Me, muuttamalla Suomen Aleksanderin Yliopistomme 18 p:nä Maaliskuuta 1875 armollisimmasti vahvistettua vuosirahansääntöä sekä 2 § asetuksessa 20 p:nä Helmikuuta 1865, katsoneet hyväksi armossa määrätä, että ylimääräinen professorin-virka Suomen kielessä Yliopiston lainopillisessa tiedekunnassa kohta on lakkautettava sekä että sitä ylimääräistä lehtorin-virkaa samassa kielessä, joka 2 §:n kautta Meidän tänäpänä ulosantamassamme armollisessa asetuksessa, toimenpidoista sen yhtävertaisuuden perille-saattamiseksi Ruotsin ja Suomen kielten käyttämisen suhteen maan tuomio-istuimissa ja virastoissa, joka on säädetty armollisessa asetuksessa 1 p:nä Elokuuta 1863, mainittuun tiedekuntaan on asetettu, pitää seurata viidentuhannen markan vuotuinen palkkio. Jota kaikki asianomaiset alamaisuudessa noudattakoot. Helsingissä, 9 p:nä Toukokuuta 1881.


K e i s a r i l l i s e n   M a j e s t e e t i n   Oman päätöksen mukaan
ja Hänen Korkeassa Nimessään,
Suomeen asetettu Senaattinsa:


J. PH. PALMÉN.
TH. THILÉN.
H. MOLANDER.
A. MECHELIN.
VICTOR WASASTJERNA.
ALBERT NYKOPP.
TH. von HELLENS.
EMIL FORSMAN.
AUGUST NYBERGH.
E. af FORSELLES.
K. FURUHIELM.
OSCAR NORRMÉN.
J. D. DAHL.
V. von HAARTMAN.
FREDRIK GEJTEL.
W. ZILLIACUS.
SUNE BJÖRKSTÉN.


Theod. Bergelund.