Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus lisäyksestä 14 §:ään armollisessa asetuksessa 20 p:ltä Helmikuuta 1865, sisältävä sääntöjä Suomen kielen asettamisesta maan oikeus- ja virkakunnissa käytettäväksi

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

1868.

No 36.

Suomen
Suuriruhtinanmaan
A s e t u s – K o k o u s.
____________________________________________


(Ylösluettava Saarnastuolista.)


Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus
lisäyksestä 14 §:ään armollisessa asetuksessa 20 p:ltä Helmikuuta
1865, sisältävä sääntöjä Suomen kielen asettamisesta
maan oikeus- ja virkakunnissa käytettäväksi.
Annettu Helsingissä, 7 p:nä Joulukuuta 1868.
____________


Me ALEKSANDER Toinen, Jumalan Armosta, Keisari ja Itsevaltias koko Venäjänmaan yli, Puolanmaan Tsaari sekä Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m., y. m. Teemme tiettäväksi: Sittenkuin viimeksi pidetyillä valtiopäivillä ko'ossa ollut Suomenmaan Talonpojansääty on Meille annetussa valituspyynnössä alamaisesti esittänyt josko ei 14 §:n sääntöön armollisessa asetuksessa 20 p:ltä Helmikuuta 1865, sisältävä määräyksen siitä, että suomalaisiin seurakuntiin menevät kuulutukset ovat erinäisettä maksotta ulosannettavat suomalaisessa käännöksessä, armossa kävisi tehdä se lisäys, että mainittu sääntö ulotettaisiin kaikkiin muihinkin toimituskirjoihin, joita joko semmoiset virkakunnat, joissa on vakinaisella vuosipalkalla asetettuja suomentajia, taikka ne virka- ja palvelusmiehet, jotka saavat kirjoittaja-apua, ulosantavat Kunnallishallitukselle suomalaisessa kunnassa, niin olemme Me armossa ottaneet tämän asian tutkittavaksi ja silloin hyväksi nähneet siten suostua Talonpojansäädyn puheena olevaan valituspyyntöön, että 14 § yllämainitussa armollisessa asetuksessa 20 p:ltä Helmikuuta 1865 saa sen lisäyksen: että niiden toimituskirjain muassa, joita semmoinen virkakunta, jossa on vakinaisella vuosipalkalla asetettu suomentaja, taikka ne virka- tahi palvelusmiehet,jotka sen edistämiseksi että Suomen kieltä kirjoituksissa käytettäisiin saavat kirjoittaja-apua, ulosantavat Kunnallishallitukselle semmoisessa kunnassa, jonka väestö joko kokonansa taikka enemmäksi osaksi vaan Suomen kieltä osaa, pitää, joll'ei asianomaiset toimituksen hoitajat tahdo, niinkuin Elokuun 1 p:ltä 1863 armollisen asetuksen 2 kohdassa on myönnetty, ulosantaa näitä toimituskirjoja alkuperäisesti Suomeksi, oleman asianomaisesti oikeiksi todistetut suomennokset. Jota kaikki asianomaiset alamaisuudessa noudattakoot. Helsingistä, 7 p:nä Joulukuuta 1868.


K e i s a r i l l i s e n   M a j e s t e e t i n   Oman Päätöksen mukaan
ja Hänen Korkeassa Nimessään,
Suomeen asetettu Senaatinsa:
J. M. NORDENSTAM.
B. INDRENIUS.
M. W. NORDENHEIM.
JOH. ER. BERGBOM.
K. FURUHIELM.
EUGEN von KNORRING.
J. PH. PALMÉN.
J. SNELLMAN.
R. de la CHAPELLE.
OTTO AF SCHULTÉN.
C. CRONSTEDT.
CLAS NORDENHEIM.
ROBERT TRAPP.
S. H. ANTELL.
J. A. Von BORN.
OSCAR NORRMÉN.
W. FORSMAN.


J. F. Pipping.