Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus tarkemmasta selityksestä Suomen Aleksanteri-Yliopiston lokakuun 1 p:nä 1852 annettuin Asetusten 125:teen §:ään

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

1863.

No. 23.

Suomen
Suuriruhtinanmaan
A s e t u s – K o k o u s.
____________________________________________


(Luettava Saarnastuolista.)


Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus
tarkemmssta[1]selityksestä Suomen Aleksanteri-Yliopiston
lokakuun 1 p:nä 1852 annettuin Asetusten 125:teen §:ään.
Annettu Helsingissä, toukokuun 11 päiv. 1863.
____________


Me ALEKSANDER Toinen, Jumalan Armosta, Keisari ja Itsevaltias koko Venäjänmaan yli, Puolanmaan Tsaari sekä Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m., y. m. Teemme tiettäväksi: Sen johdosta että Suomen Aleksanteri-Yliopistomme vara Kansleri on Yliopiston Kanslerin tykönä esittänyt Armollisen luvan hankkimista suomenkin kieken[2] käyttämiseen mainitussa Yliopistossa aluksi yleisen historian luennoissa, jos useimmat kuulijat sitä kieltä ymmärtävät, olemme Me, kun Yliopiston Asetusten 125:nnessä §:ssä säädetään, että julkisissa luennoissa opettajat saavat käyttää joko latinan kieltä taikka jotakuta uudempia kieliä, mitä enimmät kuulijat ymmärtävät, sekä suomen kielen käyttäminen noissa luennoissa siis ei ole pois suljettu, saatikka kielletty, tahtoneet tuota kohtaa selittääksemme Armossa julistaa, että suomenkin kieli on luettuna niiden joukkoon, joita yleensä julkisissa luennoissa saatetaan mainitussa Yliopistossa käyttää, jos useammat kuulijat sanottua kieltä osaavat. Jota kaikki asianomaiset alamaisuudessa noudattakoot.


K e i s a r i l l i s e n   M a j e s t e e t i n   Oman Päätöksen mukaan
ja Hänen Korkeassa Nimessään,
Suomeen asetettu Senaatinsa:
J. M. NORDENSTAM.
M. W. NORDENHEIM.
A. L. BORN.
V. FURUHJELM.
PEHR PETERSON.
JOH. GRANLUND.
G. F. ROTKIRCH.
C. CRONSTEDT.
CLAS NORDENHEIM.
JOH. ER. BERGBOM.
ROBERT TRAPP.
K. FURUHIELM.
F. EDELHEIM.
EUGEN von KNORRING.


G. M. Wænerberg.


Huomautukset[muokkaa]

  1. pitää olla tarkemmasta
  2. pitää olla kielen