Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus toimenpiteistä Suomen tilattoman väestön taloudellisen ja yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi

Kohteesta Wikiaineisto
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-Kokoelma 26.5.1896/17.


Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus
toimenpiteistä Suomen tilattoman väestön taloudellisen ja yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi.
Annettu Helsingissä, 26 p:nä Toukokuuta 1896.
_______________


Me NIKOLAI Toinen, Jumalan Armosta, koko Wenäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan Tsaari, Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m., y. m. Teemme tiettäväksi: Lakkaamatta harrastaen uskollisten alamaistensa parasta salli Ikimuistettava Korkea Isämme, Suomen Senaatin esityksestä vuosina 1887 ja 1892, että Suomen yleisistä varoista saataisiin käyttää enintään 300,000 markkaa pysyväisten asuntojen ja omien kotien hankinnan helpottamiseksi tilattomalle rahvaalle Suomessa. Tämä viisas toimenpide on tuottanut hyviä hedelmiä sekä eri paikoissa Suuriruhtinaanmaata kohottanut köyhimmän väestön aineellista ja henkistä vaurastumista, jonka ohessa viljellyn maan ala sen kautta on laajentunut. Mutta yhä vielä löytyy tässä maassa paljo käyttämätöntä, viljeltäväksi kelpaavaa maata sekä suuri tilaton, työtä tekevä kansanluokka.

Seuraten unhottumattoman Isämme sääntöä pysyväisten asuntojen ja itsenäisen maanviljelyksen hankkimisesta semmoisille henkilöille yhteisestä kansasta, jotka ovat tämän heidän toimeentulonsa ja vaurautensa pääehdon puutteessa, ja pysyväiseksi muistoksi juhlallisesta kruunauksestamme olemme Me, Suomen Senaattimme alamaisesta esityksestä ja maan Kenraalikuvernöörin kehotuksesta, katsoneet hyväksi armossa säätää, että Suomen yleisistä varoista on, Senaatin yksissä neuvoin Kenraalikuvernöörin kanssa tekemän suunnitelman ja Senaatin tarkemman määräyksen mukaan kussakin eri tapauksessa, käytettävä neljänsadantuhannen markan summa tilattoman väestön taloudellisen ja yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi eri osissa Suomen Suuriruhtinaanmaata.

Tätä kaikki asianomaiset alamaisuudessa noudattakoot. Helsingissä, 26 p:nä Toukokuuta 1896.


K e i s a r i l l i s e n   M a j e s t e e t i n   Oman Päätöksen mukaan
ja Hänen Korkeassa Nimessään,
Suomeen asetettu Senaattinsa:
O. GADD.
AUGUST NYBERGH.
K. F. IGNATIUS.
WALD. ENEBERG.
LENNART GRIPENBERG.
H. MOLANDER.
G. von TROIL.
J. G. SOHLMAN.
OSSIAN BERGBOM.


G. E. Fellman.