Keisarillisen Suomen Senaatin kiertokirje maan kaikille kuvernööreille niistä paikoista, joihin rangaistukseen tuomitut henkilöt ovat lähetettävät sitä kärsimään

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-Kokous 12.10.1888/33.


Keisarillisen Suomen Senaatin kiertokirje
maan kaikille Kuvernööreille niistä paikoista, joihin rangaistukseen
tuomitut henkilöt ovat lähetettävät sitä kärsimään.
Annettu Helsingissä, 12 p:nä Lokakuuta 1888.


K e i s a r i l l i s e n   M a j e s t e e t i n   Korkeassa Nimessä,
Hänen Suomen Senaattinsa.


    Tilaan nähden maan eri vankeuslaitoksissa on Keisarillinen Senaatti tänäpänä määrännyt, että Tammikuun 1 päivästä 1889 rangaistuksen kärsimistä varten lähetetään

1:ksi) Rangaistusvankilaan Turussa:

kaikki miespuoliset henkilöt, jotka ovat tuomitut elinkautiseen työhön tahi kuritushuone-rangaistukseen määrätyksi ajaksi yli viiden vuoden;

2:ksi) Rangaistusvankilaan Helsingin vieressä:

kaikki miespuoliset henkilöt, jotka ovat tuomitut kuritushuone-rangaistukseen viideksi vuodeksi tahi vähemmäksi ajaksi;

3:ksi) Työvankilaan Lappeenrannassa:

kaikki irtolaisuudesta yleiseen työhön tuomitut miespuoliset henkilöt sekä ne miehet, joita on velvoitettu semmoisella työllä Kruunulle suorittamaan varastetun tavaran arvon ilman että heitä sen ohessa on tuomittu vapausrangaistukseen varkaudesta;

4:ksi) Rangaistus- ja työvankilaan Hämeenlinnassa:

kaikki kuritushuone-rangaistukseen ja yleiseen työhön tuomitut naispuoliset henkilöt sekä ne naiset, joita on määrätty työllä Kruunulle suorittamaan varastetun tavaran arvon; sekä

5:ksi) Läänin kruununvankilaan tahi myöskin kihlakunnan-vankilaan, missä semmoinen on ja rangaistus-aika ei nouse päälle kahden kuukauden:

kaikki sekä miehet että naiset, jotka ovat tuomitut vesi- ja leipä-vankeuteen, vankeusrangaistukseen eli niin kutsuttuun yksinkertaiseen vankeuteen; joka Teille tiedoksi ja noudatettavaksi täten ilmoitetaan. Helsingissä, 12 p:nä Lokakuuta 1888.


K e i s a r i l l i s e n   M a j e s t e e t i n   Korkeassa Nimessä,
Hänen Suomen Senaattinsa:
S. W. von TROIL.
H. MOLANDER.
K. F. IGNATIUS.
G. v. ALFTHAN.
L. MECHELIN.
W. v. DAEHN.
Z. YRJÖ-KOSKINEN.


G. Leopold.