Keisarillisen Suomen Senaatin päätös virallisten julkaisujen ilmaiseksi jakamisesta kaupunkilais- ja maalaiskuntain kantakirjastoille

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

1914

N:o 53

S U O M E N
SUURIRUHTINAANMAAN
ASETUSKOKOELMA.


Keisarillisen Suomen Senaatin päätös
virallisten julkaisujen ilmaiseksi jakamisesta
kaupunkilais- ja maalaiskuntain kantakirjastoille.
Annettu Helsingissä 10 p:nä marraskuuta 1914.
_______________


  Keisarillisen Suomen Senaatti on, sille Armossa suodun vallan nojalla, vahvistanut seuraavat säännöt virallisten julkaisujen ilmaiseksi jakamisesta, Armollisen käskyn mukaisesti 15/28 p:ltä lokakuuta 1909, kaupunkilais- ja maalaiskuntain kantakirjastoille:

1. Kaupunkilais- ja maalaiskuntain kantakirjastot voivat ilmaiseksi saada: Suomen Suuriruhtinaanmaan asetuskokoelmaa ynnä yleisvaltakunnallista merkitystä olevien, Suomea koskevien lakien ja asetusten kokoelmaa, virallisia lehtiä, tilastollista vuosikirjaa, Maanviljelyshallituksen vuosikertomuksia ja tiedonantoja, Teollisuushallituksen tiedonantoja, Geologisen Toimiston julkaisuja, työtilastollista aikakauslehteä, vuosikertomuksia asutustyön alalta sekä kaikkia virallisia julkaisuja, jotka mainitaan Keisarillisen Senaatin määräyksestä joka vuosi helmikuulla virallisissa lehdissä julkaistavissa erityisissä luetteloissa.

2. Ensimmäisessä pykälässä mainittuja virallisia julkaisuja voidaan ilmaiseksi antaa jokaiselle kunnankirjastolle, jota kunta on erityisellä päätöksellä sitoutunut ylläpitämään kantakirjastona, jos kirjasto täyttää seuraavat ehdot: 1) että sillä on kunnallishallituksen vahvistamat säännöt, 2) että sillä on erityinen hoitaja, 3) että se saa kunnalta tarpeellisen vuotuisen apurahan ja 4) että se on palovakuutettu.

3. Virallisten julkaisujen ilmaiseksi saantia varten on kirjastonhoitajan jätettävä siitä hakemus Keisarillisen Senaatin Kirkollisasiaintoimituskuntaan liittämällä luettelon niistä julkaisuista, joita kirjasto haluaa saada, kuin myös selvityksen siitä, että kirjasto vastaa edellisessä (2) pykälässä asetettuja vaatimuksia. Jos tehty anomus hyväksytään, antaa sanottu Toimituskunta asianmukaisen määräyksen Keisarillisen Senaatin julkaisuvaraston hoitajalle, jonka toimesta sitten myönnetyt julkaisut lähetetään kirjastolle.

4. Kirjaston saamat viralliset julkaisut ovat viipymättä vietävät kirjaston luetteloon ja pidettävät kunnossa; nitomattomat julkaisut ovat sitäpaitsi nidotettavat kirjaston kustannuksella.

5. Virallisia julkaisuja ilmaiseksi saavat kirjastot ovat Koulutoimen Ylihallituksen ja kansakoulujen piiritarkastajien valvonnan alaisia, ollen velvollisia vuosittain toimittamaan kertomuksen toiminnastaan kuluneena kalenterivuonna: maalaiskuntien kirjastot ennen 1 p:ää maaliskuuta piiritarkastajalle ja kaupunkien kirjastot ennen 1 p:ää toukok. suoraan Koulutoimen Ylihallitukselle. Saman määräajan kuluessa toimittavat piiritarkastajat Ylihallitukseen heidän piirinsä käsittävät kertomukset. Omasta puolestaan laatii Ylihallitus yleisen kertomuksen kaikkien kirjastojen toiminnasta, jonka sen tulee lähettää Keisarillisen Senaatin Kirkollisasiaintoimitusknutaan[1] ennen 1 p:ää marraskuuta yhdessä luettelon kanssa niistä kirjastoista, joilla on lupa saada ilmaiseksi virallisia julkaisuja seuraavan vuoden aikana.

Helsingissä, 10 p:nä marraskuuta 1914.


Kirkollistoimituskunnan v. t. Apulaispäällikkö, Senaattori Semenoff.


J. E. Melartin.


Huomautukset[muokkaa]

  1. pitää olla Kirkollisasiaintoimituskuntaan

Katso myös[muokkaa]