Keisarillisten juhlapäiväin viettämisestä

Kohteesta Wikiaineisto
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Armollinen Määräys siitä, että alioikeuksien istuntoja ei saa pitää Keisarillisina juhlapäivinä.[muokkaa]

Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetuskokoelma 38/1902.

Keisarillisen Majesteetin, koko Wenäjänmaan Itsevaltiaan, Puolanmaan Tsaarin, Suomen Suuriruhtinaan y. m. y. m. y. m. Armollinen määräys, annettu Keisarillisessa Suomen Senaatissa Turun Hovioikeudelle.

Keisarilliselle Suomen Senaatille Armossa annetun vallan nojalla on Keisarillinen Senaatti määrännyt, että se järjestys, johon Keisarillisten ja Keisarillisen Perheen juhlapäivien viettämisen suhteen on ryhdytty hovioikeuksiin ja tuomiokapituleihin nähden Armollisella kirjeellä 15 päivältä Tammikuuta 1827, on ulotettava myös maan alioikeuksiin; ja on siis viimeksi mainittujen tuomioistuintenkin noudatettava, etteivät pidä istuntoja Hänen Majesteettinsa Keisarin syntymä- ja nimipäivänä, valtaistuimelle-nousu- ja kruunauspäivänä, eikä Heidän Majesteettiensa Keisarinnain ja Keisarillisen Korkeuden Suuriruhtinaan-Perintöruhtinaan syntymä- ja nimipäivinä. Tämä Keisarillisen Senaatin päätös on ilmoitettava Turun Hovioikeudelle tiedoksi sekä Hovioikeuden alaisten kihlakunnantuomarien ja raastuvanoikeuksien kuin myös maanjako-oikeuksien puheenjohtajain tietoon saatettavaksi.

Helsingissä, 24 päivänä Lokakuuta 1902.

Keisarillisen Senaatin Oikeustoimituskunnan Päällikkö, Senaattori Wald. Eneberg.

Oikeusosastossa. Filip Grönvall.

Samana päivänä on Armolliset määräykset asiasta lähetetty Waasan ja Wiipurin Hovioikeuksille.

Keisarillisen Suomen Senaatin päätös, koskeva Keisarillisten juhlapäiväin viettämistä.[muokkaa]

Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetuskokoelma 11/1903.

Keisarilliselle Suomen Senaatille Armossa annetun vallan nojalla on Keisarillinen Senaatti määrännyt, että se järjestys, johon Keisarillisten ja Keisarillisen Perheen juhlapäivien viettämisen suhteen on ryhdytty hovioikeuksiin ja tuomiokapituleihin nähden Armollisella kirjeellä 15 päivältä Tammikuuta 1827 sekä alioikeuksien istuntoihin nähden Armollisella määräyksellä 24 päivältä Lokakuuta 1902, on ulotettava kaikkiin maan lääninhallituksiin ja ylihallituksiin kuin myöskin niiden alaisiin viranomaisiin sekä niiden katsannon olla [pitää olla alla] oleviin yleisiin laitoksiin; ja on siis näiden noudatettava, että kokouksia tahi sellaisia julkisia toimituksia, joihin yleisöä ilmoituksilla tahi muilla tiedonannoilla kutsutaan, kuten huutokauppoja, katselmuksia y. m. sellaisia, älköön pidettäkö Hänen Majesteettinsa Keisarin syntymä- ja nimipäivänä, valtaistuimellenousu- ja kruunauspäivänä, eikä myöskään Heidän Majesteettiensa Keisarinnain ja Keisarillisen Korkeuden, Suuriruhtinaan-Perintöruhtinaan syntymä- ja nimipäivinä. Helsingissä, 16 p:nä Maaliskuuta 1903.

Talousosaston Kanslian Päällikkö, Hovijahtimestari, Senaattori Constantin Linder.

Arthur Kniper.