Kirjallisuutta sosialismista

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

Sosialismi[muokkaa]

 • Althusser, Louis: Ideologiset valtiokoneistot. (Positions, 1976.) Alkuteoksesta suomentaneet Leevi Lehto ja Hannu Sivenius. Helsinki & Tampere: Kansankulttuuri & Vastapaino, 1984. ISBN 951-9066-09-8.
 • Pikkusaari, Jussi: Työväenluokan ideologia: Demokraattinen ja reformistinen sosialismi. Helsinki: Tammi, 1975. ISBN 951-30-3241-8.
 • Sutinen, Ville-Juhani (toim.): Utopiasosialistit. Suomennokset Timo Hännikäinen ym. Turku: Savukeidas, 2009. ISBN 978-952-5500-43-1.
 • Vorländer, Karl: Sosialististen aatteiden historia. (Geschichte der sozialistischen Ideen, 1924.) Suomentaneet A. Penttilä, H. Välisalmi. Lisäyksillä varustanut Veikko Lahtinen. 2. painos (1. painos 1926). Lahti: Tammi, 1950.
 • Vorländer, Karl: Sosialististen aatteiden historia. (Geschichte der sozialistischen Ideen, 1924.) Suomentaneet A. Penttilä, H. Välisalmi. 3., lyhennetty painos. Helsinki: Tammi, 1965.
Marxilaisuus[muokkaa]
 • Engels, Friedrich: Sosialismin kehitys utopiasta tieteeksi. 2., tarkistettu painos (1. painos 1950). Suomennoksen tarkistanut ja korjannut Tuure Lehén. Työväenliikkeen tietokirjoja. Taskusarja. Helsinki: Kansankulttuuri, 1970.
 • Marx, Karl: Hegelin oikeusfilosofian kritiikkiä. (Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, 1843.) Suomennos, johdantoluku ja selitykset: Jukka Heiskanen. Johdanto, suomentanut Vesa Oittinen. SoPhi 111. Helsinki: Jyväskylä: Minerva: Karl Marx -seura, 2009. ISBN 978-952-492-181-7.
 • Marx, Karl & Engels, Friedrich: Kommunistinen manifesti. (Manifest der kommunistischen Partei, 1848.) Suomentaneet Juha Koivisto, Markku Mäki ja Timo Uusitupa. Johdanto: Eric Hobsbawm. Johdanto englanninkielisestä teoksesta The communist manifesto: A modern edition, 1998. Tampere: Vastapaino, 1998. ISBN 951-768-016-3. Vanhempi suomennos verkossa.
 • Marx, Karl & Engels, Friedrich: Valitut teokset 1. (Izbrannye proizvedenija v šesti tomah.) Suomentaneet Antero Tiusanen ym. Moskova: Edistys, 1978.
 • Marx, Karl & Engels, Friedrich: Valitut teokset 2. (Izbrannye proizvedenija v šesti tomah.) Suomentajat Antero Tiusanen ja Olli Perheentupa. Moskova: Edistys, 1978.
 • Marx, Karl & Engels, Friedrich: Valitut teokset 3. (Izbrannye proizvedenija v šesti tomah.) Suomentanut Antero Tiusanen. Moskova: Edistys, 1978.
 • Marx, Karl & Engels, Friedrich: Valitut teokset 4. (Izbrannye proizvedenija v šesti tomah.) Suomentajat Antero Tiusanen ja Olli Perheentupa. Moskova: Edistys, 1979.
 • Marx, Karl & Engels, Friedrich: Valitut teokset 5. (Izbrannye proizvedenija v šesti tomah.) Suomentajat Antero Tiusanen ja Vesa Oittinen. Moskova: Edistys, 1979.
 • Marx, Karl & Engels, Friedrich: Valitut teokset 6. (Izbrannye proizvedenija v šesti tomah.) Suomentaneet Olli Perheentupa ja Antero Tiusanen. Moskova: Edistys, 1979.
 • Misik, Robert: Marx jokamiehelle. (Marx für Eilige, 2003.) Suomentanut Jukka Heiskanen. Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-19695-2.
 • Oittinen, Vesa (toim.): Marx ja Venäjä. Aleksanteri papers 1:2006. Helsinki: Aleksanteri-instituutti, 2006. ISBN 952-10-2870-X.
 • Paastela, Jukka: Sosialismin sanakirja. Helsinki: Sosialidemokraattisen nuorison keskusliitto, 1975.
 • Ranta, Matti: Marxismin esittely ja arviointi: Dialektinen materialismi, historiallinen materialismi, marxilainen talousteoria, tieteellinen kommunismi ja läntinen marxismi. Rengaskirja. Helsinki: Matti Ranta, 2006. ISBN 952-92-0650-X.
 • Schanz, Hans-Jørgen: Karl Marxin teoria muurin murtumisen jälkeen. (Karl Marx i tilbageblik efter murens fald, 1994.) Esipuhe: Arto Noro. Suomentanut Tapani Hietaniemi. Tutkijaliiton julkaisusarja 81. Helsinki: Tutkijaliitto, 1996. ISBN 951-9297-98-7.
Kommunismi[muokkaa]
 • Courtois, Stéphane ym.: Kommunismin musta kirja: Rikokset, terrori, sorto. Suomentajat: Kaarina Turtia, Matti Brotherus ja Heikki Eskelinen. 5. painos 2003. Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-25073-2.
 • Lehén, Tuure: Kansa ja valtio: Luentoja marxilaisen valtio-opin alkeista. Helsinki: Kansankulttuuri, 1952.
 • Mäki-Kulmala, Heikki: Vastakohdat vai kaksoset: Tutkimus neuvostomarxismin suhteesta moderniin länsimaiseen rationaalisuuteen. Väitöskirja, Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 950. Tampere: Tampere University Press, 2003. ISBN 951-44-5741-2. Teoksen verkkoversio (PDF).

Marxilainen kansantaloustiede[muokkaa]

 • Inozemtsev, N. N. & Mileikovski, A. G. & Martynov, V. I. (toim.): Nykyajan monopolikapitalismin kansantaloustiede 1. (Političeskaja ekonomija sovremennogo monopolističeskogo kapitalizma.) Suomentaneet: Pentti Määttänen, Olli Perheentupa. Moskova: Progress, 1980.
 • Inozemtsev, N. N. & Mileikovski, A. G. & Martynov, V. I. (toim.): Nykyajan monopolikapitalismin kansantaloustiede 2. (Političeskaja ekonomija sovremennogo monopolističeskogo kapitalizma.) Suomentaneet: Pentti Määttänen, Olli Perheentupa. Moskova: Progress, 1980.
 • Marx, Karl: Kansantaloustieteen arvostelua. (Zur Kritik der politischen Ökonomie, 1859.) Marx-Engels: Werke -laitoksen 13. osasta suomentanut Antero Tiusanen. Työväenliikkeen tietokirjoja, Taskusarja. Helsinki: Kansankulttuuri, 1970.
 • Marx, Karl: Palkkatyö ja pääoma. Teksti teoksen Marx, K. & Engels, F., Valitut teokset. 1. osan mukaan (Petroskoi 1958). Marxismin klassikoita. Helsinki: Helsingin marxilais-leniniläinen seura, 1972.
 • Marx, Karl: Pääoma. Kansantaloustieteen arvostelua. Osa 1: Pääoman tuotantoprosessi. (Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie: Erster Band: Der Produktionsprozeß des Kapitals, 1867.) Valmistanut painoon Friedrich Engels. Suomennos O. V. Louhivuori, T. Lehén, M. Ryömä. Moskova: Edistys, 1974.
 • Marx, Karl: Pääoma. Kansantaloustieteen arvostelua. Osa 2: Pääoman kiertokulkuprosessi. (Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie: Erster Band: Der Produktionsprozeß des Kapitals, 1893.) Valmistanut painoon Friedrich Engels. Suomennos Mauri Ryömä. Moskova: Edistys, 1974.
 • Marx, Karl: Pääoma. Kansantaloustieteen arvostelua. Osa 3: Kapitalistisen tuotannon kokonaisprosessi. (Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie: Dritter Band: Der Gesamtprozeß der kapitalistischen Produktion, 1894.) Valmistanut painoon F. Engels. Suomentanut Antero Tiusanen. Moskova: Edistys, 1976.
 • Marx, Karl & Engels, Friedrich: Valitut teokset kahdessa osassa. Petroskoi: Karjalan ASNT:n valtion kustannusliike, 1958.
 • Wheen, Francis: Marxin Pääoma. (Marx’s Das Kapital: A biography, 2007.) Suomentanut Kimmo Paukku. Helsingissä: Ajatus, 2007. ISBN 978-951-20-7140-1.