Kommando-käsky

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

FÜHRERIN KÄSKY KOSKIEN KOMMANDOJOUKKOJEN KÄSITTELYÄ

["Kommando-käsky"]

Führer Nro. 003830/ 42 g. Kdos. OKW/WFSt.

Führerin päämaja, 18. lokakuuta 1942 12 kopiota/12 kopio

1. Jo jonkin aikaa ovat vihollisemme käyttäneet Geneven sopimuksen vastaisia sodankäyntitapoja. Erityisen brutaaleja ja petollisia ovat olleet n.k. kommandot, joita todistetusti on värvätty vihollismaissa jopa vapautettujen rikollisten joukoista. Kaapatuista käskyistä saatujen tietojen mukaan heidän ei tule vain kahlita vankejaan, vaan myös tappaa puolustuskyvyttömät vankinsa heti, mikäli he toteavat vangeista koituvan haittaa tehtäviensä toteuttamiselle tai toimivan muuten taakkana. On löydetty jopa käskyjä, joissa vankien tappamista on vaadittu periaatteessa.

2. Edellämainittujen syiden johdosta jo aiemmin ilmoitettiin sotavoimien raportissa 7. lokakuuta 1942, että tulevaisuudessa kohdatessaan näitä brittien ja heidän kanssaan yhteistyötä tekevien sabotöörijoukkoja Saksa tulee turvautumaan samoihin menetelmiin t.s. heidät tullaan säälimättömästi niittämään taistelussa saksalaisten joukkojen toimesta, missä tahansa heitä tavataan.

3. Siksi minä käsken:

Tästä lähtien kaikkia Euroopassa ja Afrikassa saksalaisia joukkoja vastaan kommandotehtävissä toimivat viholliset, vaikka he näyttäisivät univormua kantavilta sotilailta tai räjäytysjoukoilta, olivat he aseissa tai eivät, taistelussa tai yrittämässä paeta, tullaan teurastamaan viimeiseen mieheen siihen katsomatta, olivat he sitten nousseet maihin laivoista, laskeutuneet lentokoneilla tai hypänneet laskuvarjoilla tehtäväänsä varten. Vaikka tavattaessa nämä henkilöt olisivat valmiita antautumaan heille ei tule pääsääntöisesti osoittaa armoa. Jokaisesta tapauksesta tulee lähettää täysi selonteko sotavoimien päämajaan julkaistavaksi asevoimien raportissa.

4. Mikäli yksittäisiä kommandoja, kuten agentteja, sabotöörejä, jne. joutuu asevoimien haltuun toisin tavoin, kuten esimerkiksi valloitettujen alueiden poliisien toimesta, heidät tulee luovuttaa välittömästi SD:lle. Kaikki, myös väliaikaiseksi tarkoitettu, asevoimien oma vangitseminen, kuten esimerkiksi sotavankien vankileiri tms. on ehdottomasti kielletty.

5. Tämä käsky ei koske niiden vihollissotilaiden käsittelyä, jotka vangitaan tai jotka antautuvat tavanomaisten ja avoimien taistelujen aikana (suuret hyökkäystoimet, maihinnousut ja laskuvarjo-operaatiot). Tämä käsky ei myöskään koske niitä vihollissotilaita, jota joutuvat käsiimme meritaistelujen jälkeen tai vihollissotilaita, jotka yrittävät pelastaa henkensä laskuvarjon avulla ilmataistelujen jälkeen.

6. Tulen panemaan sotalain alaisena vastuuseen ne, jotka eivät noudata tätä käskyä, kaikki komentajat ja upseerit, jotka joko laiminlyövät velvollisuutensa ohjeistaa joukkonsa tämän käskyn mukaisesti tai jotka toimivat käskyn vastaisesti silloin, kun sitä tulisi noudattaa.

[Allekirjoitus] Adolf Hitler


Jakelu:

O.K.H. / Genst.d.H. 1. Ausfertigung
O.K.M. / Skl. 2. "
Ob.d.L. / Lw.Fü.St. 3. "
W.B. Norwegen 4. "
W.B. Südost 5. "
Ob. West 6. "
Geb.A.O.K. 20 7. "
Ob. Süd 8. "
Pz.Armee Afrika 9. "
Rf.SS u. Chef d.Dtsch.Polizei 10. "
OKW/WFSt. 11. - 12. "

Huomautukset[muokkaa]