Laki evankelis-luterilaisen kirkon vaakunoista

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen säädöskokoelma 785/1986.


L a k i
evankelis-luterilaisen kirkon vaakunoista
Annettu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 1986
____________


 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Evankelis-luterilaisella kirkolla ja sen hiippakunnalla voi olla vaakuna, joka on laadittava yleisten heraldisten periaatteiden mukaan.

2 §

Kirkon vaakunan hyväksyy ja vahvistaa kirkkohallitus.

Hiippakunnan vaakunan hyväksyy tuomiokapituli. Tuomiokapitulin päätös vaakunan hyväksymisestä tai muuttamisesta on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Kirkkohallituksen on ennen vaakunan vahvistamista hankittava asiasta valtionarkiston lausunto.

3 §

Kirkon ja hiippakunnan vaakunan tunnuskuvana voi olla vastaavan sinetin aihe tai muu kirkollinen tunnus.

4 §

Vaakunasta tulee käyttää koko vaakunan kuvaa tai pelkästään tunnuskuvaa.

Kirkon vaakunan käyttöä valvoo kirkkohallitus ja hiippakunnan vaakunan käyttöä tuomiokapituli.

5 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.


Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 1986


Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO


Ministeri Gustav Björkstrand


Hallituksen esitys 75/86
Laki- ja talousvaliok. miet. 7/86
Suuren valiok. miet. 95/86


Katso myös[muokkaa]