Laki huhtikuun 20 päivänä 1928 annetun kansankirjastolain 4, 5 ja 8 §:n muuttamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 372/1932.


L a k i
huhtikuun 20 päivänä 1928 annetun kansankirjastolain
4, 5 ja 8 §:n muuttamisesta.
Annettu Helsingissä joulukuun 30 päivänä 1932.
_______________


  Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan täten huhtikuun 20 päivänä 1928 annetun kansankirjastolain 4, 5 ja 8 § näin kuuluviksi:

4 §.

Kunnan tulee, saadakseen kansankirjastotoiminnalleen valtiolta avustusta, käyttää kansankirjastotoiminnan hyväksi omalla alueellaan vuosittain määräraha, joka, 5 §:n 1 momentissa mainittu valtionapu mukaan luettuna, vastaa vähintään 75 penniä kutakin edellisenä vuonna kunnassa hengillepantua asukasta kohti.

5 §.

Kunta saa vuotuista valtionapua valtioneuvoston harkinnan mukaan 35–50 % kansankirjastojensa todellisista menoista sekä rajaseudulla ja vähävaraisilla paikkakunnilla valtioneuvoston harkinnan mukaan lisäavustusta aina 40 % saakka. Samalle kunnalle suoritettavat avustukset saavat nousta sen mukaan, kuin valtioneuvosto määrää, yhteensä enintään 30,000 markkaan.

Kirjaston todellisiksi menoiksi katsotaan rahassa maksettavat palkat, kirjallisuuden ostamiseen ja sitomiseen, kirjahyllyjen, kaappien ynnä kirjastotarpeiden hankintaan, niin myös tarpeellisiin painatuksiin käytettävät varat sekä, milloin kirjastolla on käytettävänään yksinomaan sitä varten varattu tarkoituksenmukainen huone tai huoneisto, sen vuokramäärä tai, jos kirjasto on kunnan omassa rakennuksessa eikä sen aikaansaamiseen ole saatu 6 §:ssä mainittua valtionapua, kirjastohuoneen tai -huoneiston vuokra-arvo valtioneuvoston vahvistamain perusteiden mukaan kuin myös kirjastohuoneen tai -huoneiston lämmitys- ja valaistuskulut, niin ikään valtioneuvoston vahvistamain perusteiden mukaan.

8 §.

Maalaiskunnassa toimiva yhdistys, jonka tarkoituksena on kansansivistyksen ja itseopiskelun edistäminen, voi kirjastolleen, jos se on yleisön käytettävissä, saada avustusta valtioneuvoston harkinnan mukaan 35–50 % kirjallisuuden ostamiseen ja sitomiseen käyttämistään varoista, kuitenkin sellaisin rajoituksin, että avustusta voidaan vuosittain antaa enintään 1,000 markkaa yhdistystä ja 5,000 markkaa kuntaa kohti.

_______________


  Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1933. Ennen tämän lain voimaantuloa olleiden menojen perusteella maksettavien valtionapujen suorituksessa noudatettakoon kuitenkin huhtikuun 20 päivänä 1928 annetun kansankirjastolain säännöksiä.


  Helsingissä joulukuun 30 päivänä 1932.


Tasavallan Presidentti
P. E. SVINHUFVUD.


Opetusministeri Oskari Mantere.