Laki lisäyksestä siitä, mitä jakotoimituksissa taajahkoa asutusta varten maaseudulla on huomioonotettava, annettuun lakiin

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 413/1940.


L a k i
lisäyksestä siitä, mitä jakotoimituksissa taajahkoa asutusta
varten maaseudulla on huomioonotettava, annettuun lakiin.
Annettu Helsingissä 2 päivänä elokuuta 1940.
_______________


  Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään siitä, mitä jakotoimituksissa taajahkoa asutusta varten maaseudulla on huomioonotettava, 17 päivänä heinäkuuta 1931 annettuun lakiin näin kuuluva 5a §:

5a §.

Tämän lain säännöksiä ei sovelleta lohkomistoimitukseen, jossa erotetaan 28 päivänä kesäkuuta 1940 annetun siirtoväen pika-asutuslain nojalla tilaksi muodostettavaksi määrätty alue.

Muodostettaessa 28 päivänä kesäkuuta 1940 annetun siirtoväen pika-asutuslain nojalla tiloja alueelle, jolle on vahvistettu rakennussuunnitelma tai määräyksiä alueen käyttämisestä, älköön muodostettavien tilojen palstoja siten sijoitettako, että sen kautta vaikeutetaan rakennussuunnitelman toteuttamista tai mainittujen määräysten noudattamista.


Helsingissä 2 päivänä elokuuta 1940.


Tasavallan Presidentti
KYÖSTI KALLIO.


Sisäasiainministeri Ernst von Born.