Laki sellaisen kunnan asioiden hoidosta, jonka alueelta väestö on sodan tai sen seurausten johdosta poistettu

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 745/1944.


L a k i
sellaisen kunnan asioiden hoidosta, jonka alueelta väestö
on sodan tai sen seurausten johdosta poistettu.
Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1944.
_______________


  Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

1 §.

Milloin väestö sodan taikka siitä aiheutuneiden seurausten johdosta on joko kokonaan tai osaksi siirtynyt kunnan alueen ulkopuolelle, sisäasiainministeriöllä on oikeus määrätä kunnan asioiden välttämättömään hoitoon ja selvittämiseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta sekä samoin myös kunnallisille viranomaisille lain mukaan kuuluvan päätäntä- ja täytäntöönpanovallan käyttämisestä.

2 §.

Sisäasiainministeriöllä on myös oikeus vapauttaa 1 §:ssä mainittu kunta määrätyksi ajaksi kunnan hallintoon laillisten säännösten, sopimusten tai laillisessa järjestyksessä tehtyjen päätösten perusteella kuuluvien tehtävien ja velvollisuuksien täyttämisestä taikka määrätä nämä suoritettaviksi poiketen voimassa olevista säännöksistä, sopimuksista tai tehdyistä päätöksistä.

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1944.


Tasavallan Presidentti
MANNERHEIM.


Sisäasiainministeri Eemil Luukka.