Laki sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta toisin kuuluvaksi

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 2/1922.

L a k i
sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain 1 luvun
2 §:n muuttamisesta toisin kuuluvaksi.
Annettu Helsingissä, 5 päivänä tammikuuta 1922.


Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään täten, että sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä huhtikuun 16 päivänä 1920 annetun lain 1 luvun 2 § muutetaan näin kuuluvaksi:


1 LUKU.


2 §.  Rykmentinsotaoikeus on oleva jokaisessa armeijan ja rannikkotykistön rykmentissä ja sen veroisessa sotaväenosastotta sekä merisotaoikeus jokaisella laivaston asemapaikalla.

  Erikoissotaoikeuden asettaa armeijan tai laivaston päällikkö sellaiseen sotaväenosastoon, johon 1 momentin mukaista rykmentin- tai merisotaoikeutta ei ole järjestetty tahi joka on muodostettu eri joukko-osastoista tai asemapaikoilta yhteiseen palvelukseen kootusta väestä. Sellainen sotaoikeus voidaan asettaa myöskin rykmentin tai sen veroisen joukon osastoon, joka on sijoitettuna toiselle paikkakunnalle kuin pääjoukko, sekä asemapaikan ulkopuolelle sijoitettuun laivastonosastoon.

  Armeijan tai laivaston päälliköllä olkoon oikeus, milloin havaitsee sen soveliaaksi, määrätä kaksi tahi useampia 2 momentissa mainituista osastoista saman erikoissotaoikeuden alaisiksi, niin myös yksi tai useampi sellainen osasto kuulumaan jonkun rykmentin- tai merisotaoikeuden toimipiiriin. Sama oikeus olkoon armeijan tai laivaston päälliköllä niihin rajavartiostoihin nähden, jotka, vaikka eivät kuulu sotavoimaan, ovat sotaväen rikoslain alaisiksi määrätyt.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.
Helsingissä, 5 päivänä tammikuuta 1922.
Tasavallan Presidentti
K. J. STÅHLBERG.
Sotaministeri Bruno Jalander.