Laki työttömyyskassalain muuttamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2020


193/2020
Laki
työttömyyskassalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään työttömyyskassalakiin (603/1984) uusi 7 a § seuraavasti:

7 a §
Osallistumistapa

Kassan kokoukseen saa osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Edellytyksenä menettelyn käyttämiselle on, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. Tällaisesta osallistumismahdollisuudesta, sen käyttämisen edellytyksistä ja menettelystä on mainittava kokouskutsussa.


Tämä laki tulee voimaan 8 päivänä huhtikuuta 2020.


Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2020


Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö


Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen