Nootti 26.11.1939 Molotovilta Yrjö-Koskiselle

Kohteesta Wikiaineisto
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

ULKOASIAINKOMISSAARI MOLOTOVIN SUOMEN-MOSKOVAN LÄHETTILÄÄLLE YRJÖ-KOSKISELLE 26 PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 1939 OSOITTAMA NOOTTI

Suomennos

Herra Lähettiläs.

Puna-armeijan yleisesikunnan ilmoituksen mukaan meidän joukkojamme. jotka ovat sijoitetut Mainilan kylän tienolle, Karjalan kannaksella ammuttiin tänään 26 p:nä marraskuuta klo 15 .45 odottamatta tykkitulella Suomen alueella. Ammuttiin yhteensä 7 tykinlaukausta, josta seurauksena oli, että 3 sotamiestä ja 1 aliupseeri kuoli, sekä 7 sotilasta ja 2 päällystöön kuuluvaa henkilöä haavoittui. Neuvostojoukot, joilla oli ankara käsky olla antautumatta provokaatioon, pidättäytyivät vasta-ammunnasta.

Neuvoshallitus saattaa tämän tiedoksenne ja katsoo tarpeelliseksi tähdentää, että Teidän herrojen Tannerin ja Paasikiven kanssa hiljattain käytyjen neuvottelujen aikana neuvostohallitus huomautti vaarasta, jonka lukuisten vakinaisten joukkojen keskittäminen rajan välittömään läheisyyteen Pietarin luona aiheuttaa. Suomen alueelta tapahtuneen provosoivan ja neuvostojoukkojen kohdistuneen tykistöammunnan johdosta neuvostohallitus on pakotetttu nyt toteamaan, että suomalaisten joukkojen keskittäminen Pietarin läheisyyteen ei ainoastaan muodosta uhkaa Pietarille, vaan asiassa on Neuvostoliittoa vastaan vihamielinen teko, joka on jo johtanut neuvostojoukkoja vastaan ja aiheuttanut uhreja.

Neuvostohallituksen tarkoituksena ei ole paisuttaa tätä päällystön mahdollisesti huonosti johtamien Suomen armeijan joukko-osastonjen taholta suoritettua ihottavaa hyökkäystoimenpidettä, mutta se haluaisi, että ettei tällaisia inhoittavia tekoja vastedes tapahtuisi. Tämän johdosta neuvostohallitus, esittää jyrkän vastalauseen tapahtuneen johdosta, ehdottaa, että Suomen hallitus viipymättä siirtää joukkonsa Karjalan kannaksella kauemmaksi rajalta, 20-25 km:n päähän ja täten estää uusiutuvien provokatioiden mahdollisuudet.

Vastaanottakaa j.n.e.

V. Molotov.

Marraskuun 26 päivänä 1939.