Pyöräilyssä noudatettavia ohjeita

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Pyöräilyssä noudatettavia ohjeita.[muokkaa]

Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma, Helsinki 1914

Uudenmaan läänin kuvernöörin vahvistamat huhtik. 8 p:nä 1895.

1 §. Polkupyörällä ei saa poliisikamarin luvatta ajaa muualla kuin sellaisella paikalla, joka on luovutettu ajoon tahi ratsastukseen käytettäväksi, paitsi kaupungin esplanaadeissa ja puistoissa, missä se on sallittu klo 4:stä klo 9:än aamulla, ja kaupungin puistoissa klo 4:stä aamulla klo 10:en a.p.; kuitenkin sallittakoon kymmentä vuotta nuorempain lasten siellä käyttää polkupyörää muinakin aikoina, kun se voi haitatta käydä päinsä, mutta on ajo poliisin käskystä paikalla lopetettava.

Osittain muutettu poliisijärjestyksen 17 §:n kautta.

2 §. Katuja ja toreja ei saa käyttää ajoharjoituksiin eikä edestakaisin ajoon; ja on niinikään kielletty rinnakkain kuljettamasta useampaa kuin kahta polkupyörää.

3 §. Jokaisella, joka pyöräilee kaupungin kaduilla, toreilla tahi yleisillä paikoilla, niin myös kaupunkiin yhdistetyillä alueilla olevilla viertoteillä ja teillä, pitää polkupyörän takana olla satulaan tahi satulalaukkuun kiinnitetty numerolaatta, jonka numerojen, maalattuina valkealla värillä mustalle pohjalle, pitää olla vähintään kahdeksan senttimetriä korkeat.

Sinä aikana, jolloin katulyhdyt ovat sytytettyinä, on polkupyörässä pidettävä sytytettynä lyhtyä, jonka molemmissa sivulaseissa, jotka pitää olla himmeiksi tahkotut, on oleva sama numero vähintään neljän senttimetrin korkuisin numeromerkein.

Numero ei saa pyöräillessä olla peitettynä.

4 §. Tiedustelun johdosta ilmoittaa poliisikamari mitä numeroa polkupyörässä on käytettävä sekä antaa siitä todistuksen, jossa mainitaan polkupyörän omistajan nimi, ammatti ja osote.

Siten annetun numeron saa ainoastaan poliisikamariin tehdyn ilmoituksen jälkeen toiselle luovuttaa.

5 §. Pyöräilijä on velvollinen hevosella ajavia ja ratsain kulkevia kohdatessaan pitäytymään oikealle;

talutettavan hevosen sivuuttaessaan pitäytymään sille puolelle, missä taluttaja kulkee;

ajamaan hiljaista vauhtia tungospaikoissa, kadunkulmauksissa sekä muutoin, milloin yhteenajon vaaraa voi syntyä, ja on viimeksi mainitussa tapauksessa soittokellolla annettava merkki; hiljaisella vauhdilla ymmärretään nopeutta, joka ei ole sen suurempi kuin että aikuinen mies rivakasti astuen voi pysyä polkupyörän rinnalla;

varovasti sivuuttamaan hevosia ja astumaan pyörältä alas kohdatessaan hevosen, joka näyttää levottomuuden merkkejä, sekä muutoinkin, kun se on tarpeellista tapaturman välttämiseksi; niin myös

poliisin käskystä sekä ajettuaan yhteen jalkamiehen, ratsastajan tahi hevosajoneuvon kanssa paikalla pysäyttämään polkupyörän.

6 §. Näiden määräysten rikkominen rangaistaan enintään kahdenkymmenen markan sakolla.

Lisäys.[muokkaa]

Uudenmaan läänin kuvernöörin yksissä neuvoin maistraatin kanssa antama heinäk. 22 p:nä 1907.

Moottosykli pitää olla varustettu automobiililiikenteen järjestyssääntöjen 3 §:n 2 momentissa (nyttemmin 2 §:n 1 momentin f kohdassa) mainitulla merkinantolaitteella.

Moottosyklin varusteista ja käyttämisestä olkoon muutoinkin voimassa mitä tavallisista polkupyöristä on säädetty; kuitenkin että moottosykliin sovelletaan mitä automobiililiikenteen järjestyssääntöjen 8 §:ssä (nyttemmin 5 §:ssä) on henkilöliikenteestä sanottu.