Sääntö koskeva sen oikeuden kumoamista, joka ritaristolla ja aatelilla yksinänsä on omistamaan ja pitämään allodio-säteriä ja muuta vapaa-maata säteri-vapaudella

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

1864.

No 11.
Suomen
Suuriruhtinanmaan
A s e t u s - K o k o u s.
________________________________________


(Luettava Saarnastuolista).


Keisarillisen Majesteetin Armollinen Sääntö,
koskeva sen oikeuden kumoamista, joka Ritaristolla ja Aatelilla yksinänsä on
omistamaan ja pitämään allodio-säteriä ja muuta vapaa-maata säteri-vapaudella.
Annettu Helsingissä, Huhtikuun 2 p. 1864.
_______________


Me ALEKSANDER Toinen, Jumalan Armosta, Keisari ja Itsevaltias koko Venäjänmaan yli, Puolanmaan Tsaari sekä Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m., y. m. Teemme tiettäväksi: Sitte kun Suomen Ritaristo ja Aateli ehdottomasti on luopunut 27 kohdan kautta 16 p. Lokakuuta 1723 annettuja etuus-oikeuksiansa sekä 3 kohdassa Yhdistys ja Vakuutuskirjaa Helmikuun 21 ja Huhtikuun 3 päivältä 1789 heille omistetusta oikeudesta saada, erillänsä muista kansalais-luokista, pitää ja nauttia allodio-säteriä ja muuta vapaa-maata säteri-vapaudella, tahdomme Me, maan Säätyjen suostumuksella ja myöntymyksellä, armossa julistaa, että jokaisella kansalaisella Suomessa, ilman säädyn ja eri kansalais-luokkain eroituksetta, pitää oleman oikeus maassansa hankkimaan senkin luontoisia tiloja, joista yllämainituissa perustus-lain säännöksissä puhutaan, ja niitä hallitessansa nauttimaan semmoisten tilain kanssa, käypäin asetusten mukaan, yhdistettyjä vapauksia, ollen hän taas velkapää täyttämään ne velvollisuudet, joiden alaisia senlaisen maan omistajat ovat tahi vastedes olemaan tulevat. Jota kaikki asianomaiset alamaisuudessa noudattakoot. Helsingissä, Huhtikuun 2 p. 1864.


K e i s a r i l l i s e n   M a j e s t e e t i n   Oman Päätöksen mukaan
ja Hänen Korkeassa Nimessään,
Suomeen asetettu Senaattinsa:


LARS SACKLEEN.
C. CRONSTEDT.
CLAS NORDENHEIM.
JOH. ER. BERGBOM.
A. F. MUNCK.
PEHR PETERSON.
JOH. GRANLUND.
SEB. GRIPENBERG.
JOH. VILH. SNELLMAN.
OTTO af SCHULTÉN.
M. W. NORDENHEIM.
A. L. BORN.
V. FURUHJELM.
ROBERT TRAPP.
K. FURUHIELM.
F. EDELHEIM.
G. F. ROTKIRCH.


J. Snellman.