Siirry sisältöön

Sigmund Freud -bibliografia

Wikiaineistosta
Wikipedia
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

Suomennetut teokset[muokkaa]

Kirjoja[muokkaa]

 • Arkielämämme psykopatologiaa: Unohtamisesta, virhesanonnoista, virheteoista, taikauskosta ja erehdyksistä. (Zur Psychopathologie des Alltagslebens, 1904.) Suomentaneet Matti Takala ja Marjatta Santala. Alkusanat Eino Kaila. Helsinki: Otava, 1954.
 • Arkielämämme psykopatologiaa: Unohtamisesta, virhesanonnoista, virheteoista, taikauskosta ja erehdyksistä. Suomentaneet Matti Takala ja Marjatta Santala. Saatesanat Pentti Ikonen. Toinen, lyhennetty laitos. Helsinki: Otava, 1961.
 • Omaelämäkerrallinen tutkielma. (Selbstdarstellung, 1925, Nachschrift, 1935.) Suomentaneet Pulmu ja Tapio Nousiainen. Helsinki: Otava, 1962.
 • Johdatus psykoanalyysiin. (Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, 1915–1917, & Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, 1932.) Suomentanut Erkki Puranen. Jyväskylä: Gummerus, 1964.
 • Unien tulkinta. (Die Traumdeutung, 1900.) Suomentanut Erkki Puranen. Jyväskylä: Gummerus, 1968.
 • Seksuaaliteoria. Suomentanut Erkki Puranen. Jyväskylä: Gummerus, 1971.
 • Ahdistava kulttuurimme. (Das Unbehagen in der Kultur, 1930.) Suomentanut Erkki Puranen. Helsinki: Weilin + Göös, 1972. ISBN 951-35-0855-2.
 • Johdatus narsismiin ja muita esseitä. Suomentanut Mirja Rutanen. Helsinki: Love kirjat, 1993. ISBN 951-8978-24-7.
 • Toteemi ja tabu: Eräitä yhtäläisyyksiä villien ja neuroottisten sielunelämässä. (Totem und Tabu, 1913.) Suomentanut Mirja Rutanen. Helsinki: Love kirjat, 1989. ISBN 951-8978-00-X.
 • Vitsi ja sen yhteys piilotajuntaan. (Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, 1905.) Suomentanut Mirja Rutanen. Helsinki: Love kirjat, 1983. ISBN 951-835-071-X.
 • Uni ja isänmurha: Kuusi esseetä taiteesta. Suomentanut Mirja Rutanen. Helsinki: Love, 1995. ISBN 951-8978-30-1.
 • Viisivuotiaan pojan fobian analyysi. Suomentanut Riitta Pentti. Suomennettu englanninkielisestä laitoksesta Analysis of a phobia in a five-year-old boy. Helsinki: Yliopistopaino, 1997. ISBN 951-570-366-2.
 • Einstein, Albert & Freud, Sigmund: Miksi sotaa? Kirjeenvaihto vuodelta 1932. (Warum Krieg? Ein Briefwechsel, 1932.) Suomentanut Maija Pellikka. Helsinki: Bazar, 2003. ISBN 951-9107-19-3.
 • Murhe ja melankolia sekä muita kirjoituksia. Suomentanut Markus Lång. Esipuhe Henrik Enckell. Tampere: Vastapaino, 2005. ISBN 951-768-147-X.
 • Tapauskertomukset. Suomentanut Seppo Hyrkäs. Helsinki: Teos, 2006. ISBN 951-851-062-8.
 • Joukkopsykologia ja egoanalyysi. (Massenpsychologie und Ich-Analyse, 1921.) Suomentanut Markus Lång. Saatesanat Esa Roos. Vantaa: Moreeni, 2010. ISBN 978-952-254-014-0.
 • Maallikkoanalyysin kysymys: Keskusteluja puolueettoman kanssa. (Die Frage der Laienanalyse: Unterredungen mit einem Unparteiischen, 1926.) Suomentanut Markus Lång. Alkusanat Rauno Juntumaa. Helsinki: Tutkijaliitto, 2010. ISBN 978-952-5169-73-7.
 • Kokaiinista. (Über Coca, 1884–1887.) Suomentanut Markus Lång. Jälkisanat Albrecht Hirschmüller. Helsinki: Nastamuumio, 2010. ISBN 978-952-5083-30-9.
 • Erään toivekuvitelman tulevaisuus. (Die Zukunft einer Illusion, 1927.) Liitteenä essee ”Pakkotoiminnot ja hartausmenot” (1909). Suomentanut Markus Lång. Helsinki: Books on Demand, 2012. ISBN 978-952-93-1214-6.
 • Breuer, Josef – Freud, Sigmund: Tutkielmia hysteriasta. (Studien über Hysterie, 1895. Suomennettu vuoden 1925 laitoksesta.) Suomentanut Markus Lång. Helsinki: Books on Demand, 2012. ISBN 978-952-93-1322-8.
 • Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 1. Toinen, tarkistettu painos (1. painos 2013). Suomentanut Markus Lång. Helsinki: Books on Demand, 2017. ISBN 978-951-568-291-8.
 • Mooses, telepatia ja paholainen: Soveltavaa psykoanalyysia 1899–1939. Suomentanut Markus Lång. Helsinki: Books on Demand, 2014. ISBN 978-952-286-990-6.
 • Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 2. Suomentanut Markus Lång. Helsinki: Books on Demand, 2017. ISBN 978-951-568-285-7.
 • Unesta. (Über den Traum, 1901.) Vuoden 1925 laitoksesta suomentanut Markus Lång. Helsinki: Books on Demand, 2020. ISBN 978-952-80-2291-6.
 • Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 3. Suomentanut Markus Lång. Helsinki: Books on Demand, 2022. ISBN 978-952-80-6291-2.

Kokoomateoksissa julkaistuja artikkeleita[muokkaa]

 • Alkuhuomautus E. Pickworth Farrow’n artikkeliin. (Bemerkung [zu E. Pickworth Farrow’s „Eine Kindheitserinnerung aus dem 6. Lebensmonat“], 1926.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 2, s. 701.
 • Analyysin päättyminen ja päättymättömyys. (Die endliche und die unendliche Analyse, 1937.) — Murhe ja melankolia sekä muita kirjoituksia, s. 202–240.
 • Analyysitekniikan esihistoriasta. (Zur Vorgeschichte der analytischen Technik, 1920.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 2, s. 505–507.
 • Anatomisten sukupuolieroavuuksien psyykkisiä vastineita. (Einige psychischen Folgen des anatomischen Geschlechtsunterschiedes, 1925.) — Seksuaaliteoria, s. 177–189.
 • Das Unheimliche – epämukavuuden elämyksestä. (Das Unheimliche, 1919.) — Murhe ja melankolia sekä muita kirjoituksia, s. 29–68.
 • Dostojevski ja isänmurha. (Dostojewski und die Vatertötung, 1928.) — Uni ja isänmurha: Kuusi esseetä taiteesta, s. 235–255.
 • Egon lohkoutuminen puolustusprosessissa. (Die Ichspaltung im Abwehrvorgang, 1938.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 2, s. 819–821.
 • Erityistyyppi miehen kohteenvalintaa: Rakkauselämän psykologiaa I. (Über einen besonderen Typus der Objektwahl beim Manne: Beiträge zur Psychologie des Liebeslebens I, 1910.) — Seksuaaliteoria, s. 239–248.
 • Erään hysteria-analyysin katkelma. [”Dora”] (Bruchstück einer Hysterie-Analyse, 1905.) — Tapauskertomukset, s. 15–127.
 • Erään lapsuudenneuroosin historiaa. [”Susimies.”] (Aus der Geschichte einer infantilen Neurose, 1918.) — Johdatus narsismiin ja muita esseitä, s. 169–287.
 • Erään lapsuudenneuroosin kehitys. [”Susimies.”] (Aus der Geschichte einer infantilen Neurose, 1918.) — Tapauskertomukset, s. 415–532.
 • Erään naisen homoseksuaalisuuden psykogeneesistä. (Über die Psychogenese eines Falles von weiblicher Homosexualität, 1920.) — Tapauskertomukset, s. 535–567.
 • Esipuhe ensimmäiseen painokseen. (Geleitwort zu Verwahrloste Jugend, 1925.) Suomentanut Irja Pätynen. – August Aichhorn: Harhautunut nuoriso, s. 7–9. Helsinki, Otava, 1962.
 • Esipuhe Theodor Reikin kirjaan Probleme der Religionspsychologie. (Vorrede [zu Probleme der Religionspsychologie von Dr. Theodor Reik], 1919.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 2, s. 501–504.
 • Esto, oire ja ahdistus. (Hemmung, Sympton und Angst, 1926.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 1, s. 97–166.
 • Fetišismi. (Fetischismus, 1927.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 2, s. 689–694.
 • Freudin psykoanalyyttinen menetelmä. (Die Freud’sche psychoanalytische Methode, 1903.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 1, s. 241–246.
 • Halsmannin jutun asiantuntijalausunto. (Das Fakultätsgutachten im Prozess Halsmann, 1931.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 2, s. 703–704.
 • Harhakuvitelmia ja unia W. Jensenin Gradivassa. (Der Wahn und die Träume in W. Jensens „Gradiva“, 1907.) — Uni ja isänmurha: Kuusi esseetä taiteesta, s. 19–98.
 • Hienovarainen virhesuoritus. (Die Feinheit einer Fehlhandlung, 1935.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 2, s. 705–707.
 • Hoidon aloittaminen. (Zur Einleitung der Behandlung, 1913.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 1, s. 303–322.
 • Huomautuksia kokaiiniriippuvuudesta ja kokaiinikammosta W. A. Hammondin esitelmän pohjalta. (Bemerkungen über Cocaïnsucht und Cocaïnfurcht mit Beziehung auf einen Vortrag W. A. Hammond’s, 1887.) — Kokaiinista, s. 64–72.
 • Huomautuksia tunteensiirtorakkaudesta. (Bemerkungen über die Übertragungsliebe, 1915.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 1, s. 339–350.
 • Huomautuksia unentulkinnan teoriasta ja käytännöstä. (Bemerkungen zur Theorie und Praxis der Traumdeutung, 1923.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 1, s. 399–410.
 • Huomioita eräästä pakkoneuroositapauksesta. [”Rottamies.”] (Bemerkungen über einen Fall von Zwangsneurose, 1909.) — Tapauskertomukset, s. 259–338.
 • Huumori. (Der Humor, 1927.) — Murhe ja melankolia sekä muita kirjoituksia, s. 69–75.
 • Hysteriakohtauksen yleispiirteitä. (Allgemeines über den hysterischen Anfall, 1909.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 2, s. 529–533.
 • Hysteriakuvitelmat ja niiden yhteys biseksuaalisuuteen. (Hysterische Phantasien und ihre Beziehung zur Bisexualität, 1908.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 2, s. 521–527.
 • Hysterian syyt. (Zur Ätiologie der Hysterie, 1896.) Englanninkielisestä käännöksestä suomentanut Matti Kannosto. — Jeffrey Moussaieff Masson: Freud ja totuus: Taistelu viettelyteoriasta, s. 248–284. Helsinki, Kirjayhtymä 1985. ISBN 951-26-2816-3
 • Itsetyydytys. (Die Onanie, 1912.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 2, s. 635–644.
 • Johdatus narsismiin. (Zur Einführung des Narzissmus, 1914.) — Johdatus narsismiin ja muita esseitä, s. 29–59.
 • Johdatus psykoanalyysiin. (Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, 1916–1917.) — Johdatus psykoanalyysiin, s. 7–406.
 • Johdatus psykoanalyysiin II. (Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, 1933.) — Johdatus psykoanalyysiin, s. 407–569.
 • Josef Popper-Lynkeus ja uniteoria. (Josef Popper-Lynkeus und die Theorie des Traumes, 1923.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 2, s. 509–511.
 • Kaksi lasten valhetta. (Zwei Kinderlügen, 1913.) — Seksuaaliteoria, s. 229–235.
 • Kieltäminen. (Die Verneinung, 1925.) — Murhe ja melankolia sekä muita kirjoituksia, s. 183–187.
 • Kirjailija ja mielikuvitus. (Der Dichter und das Phantasieren, 1908.) — Murhe ja melankolia sekä muita kirjoituksia, s. 18–28.
 • Kokaiinin yleisvaikutuksesta. (Über die Allgemeinwirkung des Cocains, 1885.) — Kokaiinista, s. 53–58.
 • Kokaiinista. (Über Coca, 1884.) — Kokaiinista, s. 7–40.
 • Kokaiinista: Lisäyksiä. (Nachträge Über Coca, 1885.) — Kokaiinista, s. 41–43.
 • Kolme seksuaaliteoreettista tutkielmaa. (Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905.) — Seksuaaliteoria, s. 55–146.
 • Konstruktiot analyysissa. (Konstruktionen in der Analyse, 1937.) — Murhe ja melankolia sekä muita kirjoituksia, s. 188–201.
 • Kuvallisen pakkomielteen mytologisia vastineita. (Mythologische Parallele zu einer plastischen Zwangsvorstellung, 1916.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 2, s. 697–698.
 • Kymnaasinoppilaan psykologiaa. (Zur Psychologie des Gymnasiasten, 1914.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 2, s. 783–786.
 • Lapsen genitaalijärjestelmä: Lisä seksuaaliteoriaan. (Die infantile Genitalorganisation: Eine Einschaltung in die Sexualtheorie, 1923.) — Seksuaaliteoria, s. 147–152.
 • Lapsille annettavasta sukupuolivalistuksesta: Avoin kirje tri M. Fürstille. (Zur sexuellen Aufklärung der Kinder: Offener Brief an Dr. M. Fürst, 1907.) — Seksuaaliteoria, s. 219–228.
 • Lapsuudenmuisto teoksesta Tarua ja totta. (Eine Kindheitserinnerung aus „Dichtung und Wahrheit“, 1917.) — Uni ja isänmurha: Kuusi esseetä taiteesta, s. 221–233.
 • ”Lasta piestään.” („Ein Kind wird geschlagen“, 1919.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 2, s. 653–675.
 • Lasten seksuaaliteorioista. (Über infantile sexualtheorien, 1908.) — Seksuaaliteoria, s. 201–217.
 • Lausunto sotaneurootikkojen sähköhoitokäsittelystä. (Gutachten über die elektrische Behandlung der Kriegsneurotiker, 1920.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 2, s. 567–570.
 • Leonardo da Vincin lapsuudenmuisto. (Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci, 1910.) — Uni ja isänmurha: Kuusi esseetä taiteesta, s. 99–175.
 • Libidopohjaisista persoonallisuustyypeistä. (Über libidinöse Typen, 1931.) — Seksuaaliteoria, s. 279–284.
 • Lippaanvalinnan teema. (Das Motiv der Kästchenwahl, 1913.) — Uni ja isänmurha: Kuusi esseetä taiteesta, s. 177–190.
 • Luonne ja anaalierotiikka. (Charakter und Analerotik, 1908.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 1, s. 9–13.
 • Masokismin viettitaloudellinen ongelma. (Das ökonomische Problem des Masochismus, 1924.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 2, s. 677–687.
 • Medusan pää. (Das Medusenhaupt, 1922.) — Mooses, telepatia ja paholainen: Soveltavaa psykoanalyysia 1899–1939, s. 49–50.
 • Michelangelon Mooses. (Der Moses des Michelangelo, 1914.) — Uni ja isänmurha: Kuusi esseetä taiteesta, s. 191–220.
 • Mielihyväperiaatteen tuolla puolen. (Jenseits des Lustprinzips, 1920.) — Johdatus narsismiin ja muita esseitä, s. 61–120.
 • Mies nimeltä Mooses ja yksijumalinen uskonto. (Der Mann Moses und die monotheistische Religion, 1937–1939.) — Mooses, telepatia ja paholainen: Soveltavaa psykoanalyysia 1899–1939, s. 85–206.
 • Mietteitä sodan ja kuoleman aikana. (Zeitgemäßes über Krieg und Tod, 1915.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 2, s. 787–811.
 • Minä ja ”se”. (Das Ich und das Es, 1923.) — Johdatus narsismiin ja muita esseitä, s. 121–168.
 • Muistaa, toistaa ja työstää. (Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten, 1914.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 1, s. 329–337.
 • Muistiharha (”déjà raconté”) psykoanalyyttisessa työskentelyssä. (Über fausse reconnaissance („déjà raconté“) während der psychoanalytischen Arbeit, 1914.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 1, s. 323–328.
 • Muistiinpano ”Ihmelehtiöstä”. (Notiz über den „Wunderblock“, 1925.) — Murhe ja melankolia sekä muita kirjoituksia, s. 177–182.
 • Murhe ja melankolia. (Trauer und Melancholie, 1917.) — Murhe ja melankolia sekä muita kirjoituksia, s. 158–174.
 • Mustasukkaisuuden, vainoharhan ja homoseksuaalisuuden neuroottisista mekanismeista. (Über einige neurotische Mechanismen bei Eifersucht, Paranoia und Homosexualität, 1922.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 2, s. 571–580.
 • Muuan psykoanalyysin vaikeus. (Eine Schwierigkeit der Psychoanalyse, 1917.) — Maallikkoanalyysin kysymys: Keskusteluja puolueettoman kanssa, s. 117–125.
 • Muutamia huomautuksia tiedostumattoman käsitteestä psykoanalyysissa. (A Note on the Unconscious in Psycho-Analysis, 1913.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 1, s. 15–21.
 • Muutamia luonnetyyppejä psykoanalyysissa. (Einige Charaktertypen aus der psychoanalytischen Arbeit, 1916.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 1, s. 361–383.
 • Muutamia täydennyksiä Unien tulkintaan. (Einige Nachträge zum Ganzen der Traumdeutung, 1925.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 1, s. 85–95.
 • Määritelmiä psyykkisen tapahtumisen kahdelle periaatteelle. (Formulierungen über die zwei Prinzipien des Psychischen Geschehens, 1911.) — Murhe ja melankolia sekä muita kirjoituksia, s. 79–86.
 • Naisen sukupuolisuudesta. (Über die weibliche Sexualität, 1931.) — Seksuaaliteoria, s. 153–175.
 • Neitseyden tabu: Rakkauselämän psykologiaa III. (Das Tabu der Virginität: Beiträge zur Psychologie des Liebeslebens III, 1917.) — Seksuaaliteoria, s. 261–277.
 • Nelivuotiaan lapsen mielleyhtymä. (Gedankenassoziation eines vierjährigen Kindes, 1920.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 2, s. 699.
 • Neuroosi ja psykoosi. (Neurose und Psychose, 1924.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 2, s. 581–585.
 • Neurootikon perheromaani. (Der Familienroman der Neurotiker, 1909.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 2, s. 543–546.
 • Neuroottisista sairastumislajeista. (Über neurotische Erkrankungstypen, 1912.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 2, s. 547–553.
 • Neuvoja lääkärille joka harjoittaa psykoanalyysia. (Ratschläge für den Arzt bei der psychoanalytischen Behandlung, 1912.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 1, s. 293–302.
 • Oidipuskompleksin tuho. (Der Untergang des Ödipuskomplexes, 1924.) — Seksuaaliteoria, s. 191–199.
 • Paholaisneuroosi 1600-luvulta. (Eine Teufelsneurose im siebzehnten Jahrhundert, 1923.) — Mooses, telepatia ja paholainen: Soveltavaa psykoanalyysia 1899–1939, s. 51–80.
 • Pakkoneuroosialttius. (Die Disposition zur Zwangsneurose, 1913.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 2, s. 555–563.
 • Pakkotoiminnot ja hartausmenot. (Zwangshandlungen und Religionsübungen, 1907.) — Erään toivekuvitelman tulevaisuus, s. 85–99.
 • Peitemuistoista. (Über Deckerinnerungen, 1899.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 2, s. 712–728.
 • Pitääkö psykoanalyysia opettaa yliopistoissa? (Soll die Psychoanalyse an den Universitäten gelehrt werden? 1918.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 1, s. 395–397.
 • ”Psykoanalyysi” ja ”libidoteoria”. („Psychoanalyse“ und „Libidotheorie“, 1923.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 1, s. 61–83.
 • Psykoanalyysi ja telepatia. (Psychoanalyse und Telepathie, 1921.) — Mooses, telepatia ja paholainen: Soveltavaa psykoanalyysia 1899–1939, s. 11–26.
 • Psykoanalyysin alkeisoppia. (Some Elementary Lessons in Psycho-Analysis, 1938.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 2, s. 823–828.
 • Psykoanalyysin kiinnostavuus. (Das Interesse an der Psychoanalyse, 1913.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 1, s. 23–45.
 • Psykoanalyysin suuntaviivoja. (Abriss der Psychoanalyse, 1938.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 1, s. 167–219.
 • Psykoanalyysista: Viisi luentoa. (Über Psychoanalyse: Fünf Vorlesungen, 1909.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 2, s. 739–782.
 • Psykoanalyyttisen liikkeen historiaa. (Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung, 1914.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 2, s. 441–500.
 • Psykoanalyyttisen terapian kehityslinjoja. (Wege der psychoanalytischen Therapie, 1918.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 1, s. 385–393.
 • Psykoanalyyttisen terapian tulevaisuudennäkymät. (Die zukünftigen Chancen der psychoanalytischen Therapie, 1910.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 1, s. 259–268.
 • Psykoanalyyttisia huomioita omaelämäkerrallisesti kuvatusta paranoiatapauksesta (dementia paranoides). (Psychoanalytische Bemerkungen über einen autobiographisch beschriebenen Fall von Paranoia (Dementia Paranoides), 1911.) — Tapauskertomukset, s. 341–413.
 • Psykogeeninen näköhäiriö psykoanalyyttisesti ymmärrettynä. (Die psychogene Sehstörung in psychoanalytischer Auffassung, 1910.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 2, s. 535–540.
 • Psykopaattisia näytelmähenkilöitä. (Psychopathische Personen auf der Bühne, 1906.) — Murhe ja melankolia sekä muita kirjoituksia, s. 11–17.
 • Psykoterapiasta. (Über Psychotherapie, 1904.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 1, s. 247–257.
 • Psyykkinen (sielullinen) hoitokäsittely. (Psychische Behandlung (Seelenbehandlung), 1890.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 1, s. 223–240.
 • Rakkauselämän psykologiaa I–III. (Beiträge zur Psychologie des Liebeslebens I–III, 1910–1917.) — Seksuaaliteoria, s. 237–277.
 • Rakkauselämän yleisimmästä alentamisilmiöstä: Rakkauselämän psykologiaa II. (Über die allgemeinste Erniedrigung des Liebeslebens: Beiträge zur Psychologie des Liebeslebens II, 1912.) — Seksuaaliteoria, s. 249–260.
 • Runoilija ja fantasia. (Der Dichter und das Phantasieren, 1908.) — Juhani Ihanus: Kauneus ja kuvotus, s. 201–210. Gaudeamus, Helsinki 1987.
 • Satujen aineksia unissa. (Märchenstoffe in Träumen, 1913.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 2, s. 627–632.
 • Selostus psykoanalyyttisen teorian vastaisesta vainoharhaisuustapauksesta. (Mitteilung eines der psychoanalytischen Theorie widersprechenden Falles von Paranoia, 1915.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 1, s. 351–360.
 • ”Sivistynyt” sukupuolimoraali ja nykyajan hermostuneisuus. (Die „kulturelle“ Sexualmoral und die moderne Nervosität, 1908.) — Seksuaaliteoria, 285–309.
 • Sukupuolisuuden osuus neuroosien syntyyn. (Meine Ansichten über die Rolle der Sexualität in der Ätiologie der Neurosen, 1906.) — Seksuaaliteoria, s. 43–53.
 • Sukupuolisuus neuroosien syytekijänä. (Die Sexualität in der Ätiologie der Neurosen, 1898.) — Seksuaaliteoria, s. 17–42.
 • Tiedostumaton. (Das Unbewusste, 1915.) — Murhe ja melankolia sekä muita kirjoituksia, s. 122–157.
 • Tietoa kokaiinin vaikutuksista. (Beitrag zur Kenntnis der Cocawirkung, 1885.) — Kokaiinista, s. 44–52.
 • Todellisuuskato neuroosissa ja psykoosissa. (Der Realitätsverlust bei Neurose und Psychose, 1924.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 2, s. 587–591.
 • Torjunta. (Die Verdrängung, 1915.) — Murhe ja melankolia sekä muita kirjoituksia, s. 109–121.
 • Toteutunut ennusuni. (Eine Erfüllte Traumahnung, 1899.) — Mooses, telepatia ja paholainen: Soveltavaa psykoanalyysia 1899–1939, s. 7–9.
 • Tulen taltuttamisesta. (Zur Gewinnung des Feuers, 1932.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 2, s. 813–818.
 • Tunnusmerkistön määritys ja psykoanalyysi. (Tatbestandsdiagnostik und Psychoanalyse, 1906.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 2, s. 729–737.
 • Tunteensiirron dynamiikasta. (Zur Dynamik der Übertragung, 1912.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 1, s. 283–291.
 • Unet kansanperinteessä. (Träume im Folklore, 1911.) Kirjoitettu David Ernst Oppenheimin kanssa. — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 2, s. 595–617.
 • Uni ja telepatia. (Traum und Telepathie, 1922.) — Mooses, telepatia ja paholainen: Soveltavaa psykoanalyysia 1899–1939, s. 27–48.
 • Uniopin metapsykologista laajennusta. (Metapsychologische Ergänzung zur Traumlehre, 1917.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 1, s. 47–59.
 • Uni todistuskappaleena. (Ein Traum als Beweismittel, 1913.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 2, s. 619–626.
 • Unitulkintojen käyttö psykoanalyysissa. (Die Handhabung der Traumdeutung in der Psychoanalyse, 1911.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 1, s. 277–282.
 • Uskonnollinen elämys. (Ein religiöses Erlebnis, 1928.) — Mooses, telepatia ja paholainen: Soveltavaa psykoanalyysia 1899–1939, s. 81–83.
 • Vertauskuvan ja oireen yhteys. (Eine Beziehung zwischen einem Symbol und einem Symptom, 1916.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 2, s. 565–566.
 • Vietinmuuntumista, varsinkin anaalierotiikassa. (Über Triebumsetzungen, insbesondere der Analerotik, 1917.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 2, s. 645–651.
 • Vietit ja viettikohtalot. (Triebe und Triebschicksale, 1915.) — Murhe ja melankolia sekä muita kirjoituksia, s. 87–108.
 • Viisivuotiaan pojan fobian analyysi. [”Pikku Hans.”] (Analyse der Phobie eines fünfjährigen Knaben, 1909.) — Tapauskertomukset, s. 129–256.
 • ”Villistä” psykoanalyysista. (Über „wilde“ psychoanalyse, 1910.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 1, s. 269–275.
 • Yhteyteni Josef Popper-Lynkeukseen. (Meine Berührung mit Josef Popper-Lynkeus, 1932.) — Kirjoituksia psykoanalyysin teoriasta ja käytännöstä 2, s. 513–517.

Lehdissä julkaistuja artikkeleita[muokkaa]

 • Psykopaattisia hahmoja näyttämöllä. Suomentanut Outi Räsänen. – Nuori Voima 2/1998, s. 23–25. (Alkuteos Psychopatische Personen auf der Bühne, n. 1906.)
 • Muuan psykoanalyysin vaikeus. Suomentanut Markus Lång. – Psykologia 1/1998 (33. vsk.), liite, s. 4–7. (Alkuteos Eine Schwierigkeit der Psychoanalyse, 1917.)
 • Kammottava. Suomentanut Mirja Rutanen. – Nuori Voima 5–6/2003, s. 25–37. (Alkuteos Das Unheimliche, 1919.)
 • Kirje Romain Rollandille (Muistihäiriö Akropoliilla). Suomentanut Anna Lilja. – Psykoterapia 1/2004, s. 14–18. (Alkuteos Brief an Romain Rolland: Eine Erinnerungsstörung auf der Akropolis, 1936.)
 • Katoavaisuudesta. Suomentanut Anna Lilja. – Psykoanalyyttinen psykoterapia 2015 (11. vsk.), s. 49–50. (Alkuteos Vergänglichkeit, 1916.)

Teoksia muilla kielillä[muokkaa]

 • Josef Breuer – Sigmund Freud: Über den psychischen Mechanismus hysterischer Phänomene. Vorläufige Mittheilung. – Neurol. Zbl. 12 (1893), s. 4–10, 43–47. Wien. med. Blätter 16 (1893), s. 33–35, 49–51.
 • Josef Breuer – Sigmund Freud: Studien über Hysterie. Franz Deuticke, Leipzig & Wien 1895. Neudruck: 6. Auflage. Fischer, Frankfurt a. M. 1991. ISBN 3-596-10446-7
 • Sigm. Freud: Gesammelte Werke: chronologisch geordnet, I–XVII. Imago Publishing, London 1941–1952. Gesammelte Werke: Nachtragsband. Frankfurt am Main.: S. Fischer Verlag, 1987.
 • The Standard Edition of the complete psychological works of Sigmund Freud, I–XXIV. Translated from the German under the general editorship of James Strachey, in collaboration with Anna Freud, assisted by Alix Strachey and Alan Tyson. The Hogarth Press, London 1956–1974.
 • Sigmund Freud: Briefe an Wilhelm Fließ 1887–1904. Ungekürzte Ausgabe. Herausgegeben von Jeffrey Moussaieff Masson. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 1986. ISBN 3-10-022802-2.
 • Sigmund Freud: Schriften über Kokain. Aufgrund der Vorarbeiten von Paul Vogel herausgegeben und eingeleitet von Albrecht Hirschmüller. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main. 1996. Zweite, korrigierte Auflage 1999. ISBN 3-596-10458-0
 • Sigmund Freud: Briefe 1873–1939. Zweite, erweiterte Auflage. Ausgewählt und herausgegeben von Ernst und Lucie Freud. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main. 1968.
 • Freud, Sigmund – Weiss, Edoardo: Briefe zur psycho­analytischen Praxis. Mit den Erinnerungen eines Pioniers der Psychoanalyse. Vorbemerkung und Einleitung von Martin Grotjahn. Frankfurt a. M.: S. Fischer. 1970.
 • Freud, Sigmund: On Cocaine. English translation by David Carter. London: Hesperus Press, 2011. ISBN 978-1-84391-601-7.

Kirjallisuutta Freudista[muokkaa]

 • Anzieu, Didier 1959: L’Auto-analyse, son rôle dans la découverte de la psychanalyse par Freud: sa fonction en psychanalyse. [Diss.] Presses Universitaires de France, Paris.
 • Appignanesi, Lisa – Forrester, John 2005: Freud's Women. Phoenix, London. ISBN 0-7538-1916-3
 • Bingaman, Kirk A.: Freud and Faith: Living in the Tension. Albany, New York: State University of New York Press, 2003. ISBN 0791456544. (englanniksi)
 • Fisher, Seymor – Greenberg, Roger P. 1996: Freud Scientifically Reappraised: Testing the Theories and Therapy. John Wiley, New York. ISBN 0-471-57855-X
 • Freud, Ernst – Freud, Lucie – Grubrich-Simitis, Ilse: Sigmund Freud: Sein Leben in Bildern und Texten. Suhrkamp, Frankfurt a. M. — Fünfte, korrigierte und revidierte Fassung. Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2006. ISBN 3-518-45756-X
 • Fried, Risto 2003: Freud on the Acropolis: A Detective Story. Therapeia-säätiö, Helsinki. ISBN 952-5519-01-5
 • Gay, Peter 1987: A Godless Jew: Freud, Atheism, and the Making of Psychoanalysis. Yale University Press, New Haven. ISBN 0-300-04008-3
 • Gay, Peter 1990: Freud. Suomentaneet Mirja Rutanen ja Anna Rutanen. Otava, Helsinki. [Freud: A life for our time, 1989.] ISBN 951-1-19990-0
 • Geyskens, Tomas 2005: Our original scenes: Freud’s theory of sexuality. Leuven University Press, Leuven. ISBN 90-5867-471-1
 • Gomez, Lavinia 2005: The Freud wars: An introduction to the philosophy of psychoanalysis. Routledge, London. ISBN 978-1-58391-711-4
 • Grosskurth, Phyllis 1991: The Secret Ring: Freud’s Inner Circle and the Politics of Psychoanalysis. Addison-Wesley, Reading. ISBN 0-201-0-9037-6
 • Grünbaum, Adolf 1984: The Foundations of Psychoanalysis: A Philosophical Critique. University of California Press, Berkeley. ISBN 0-520-05016-9
 • Grünbaum, Adolf 2002: Critique of Psychoanalysis. – The Freud Encyclopedia: Theory, Therapy, and Culture (toim. Edward Erwin), s. 117–136. ISBN 0-415-93677-2
 • Illes, Peter 1996: Wahrheitstheorien bei Sigmund Freud: Von der Korrespondenz zur Art Performance. Eine pragmatisch-ästhetische Untersuchung. Tectum, Marburg. ISBN 3-89608-919-6
 • Johansson, Per Magnus 1999: Freuds psykoanalys. I. Utgångspunkter. Daidalos, Göteborg. ISBN 91-7173-120-2
 • Jones, Ernest 1953: Sigmund Freud, Life and Work 1: The Young Freud, 1856–1900. Hogarth Press, London.
 • Jones, Ernest 1955: Sigmund Freud, Life and Work 2: Years of Maturity, 1901–1910. Hogarth Press, London.
 • Jones, Ernest 1957: Sigmund Freud, Life and Work 3: The Last Phase, 1911–1939. Hogarth Press, London.
 • Juutilainen, Minna – Takalo, Ari (toim.) 2009: Freudin jalanjäljillä. Teos, Helsinki. ISBN 978-951-851-235-9
 • Köhler, Thomas 1996: Anti-Freud-Literatur von ihren Anfängen bis heute: Zur wissenschaftlichen Fundierung von Psychoanalyse-Kritik. W. Kohlhammer, Stuttgart. ISBN 3-17-014207-0
 • Lång, Markus 2005: Sigmund Freud (1856–1939). – Sigmund Freud, Murhe ja melankolia sekä muita kirjoituksia, s. 241–286. Vastapaino, Tampere. ISBN 951-768-147-X
 • Masson, Jeffrey 1985: Freud ja totuus. Taistelu viettelyteoriasta. Suomentanut Matti Kannosto. Kirjayhtymä, Helsinki. [Freud, the Assault on Truth: Freud’s Suppression of the Seduction Theory, 1984.] ISBN 951-26-2816-3
 • Meisel, Perry 2006: The Literary Freud. Routledge, London. ISBN 978-0-415-98145-3
 • Miller, Martin A. 1998: Freud and the Bolsheviks: Psychoanalysis in Imperial Russia and the Soviet Union. Yale university press, New Haven (Conn.). ISBN 0-300-06810-7
 • Mills, Jon (toim.) 2004: Rereading Freud: Psychoanalysis through Philosophy. State University of New York Press, Albany. ISBN 0-7914-6047-9
 • Nagorski, Andrew: Saving Freud: A Life in Vienna and an Escape to Freedom in London. London: Icon, 2022. ISBN 978-1-78578-876-5.
 • Quinodoz, Jean-Michel 2004: Lire Freud: Découverte chronologique de l'œuvre de Freud. Presses Universitaires de France, Paris. ISBN 978-2-13-053423-5
 • Ricœur, Paul 1965: De l’interprétation: Essai sur Freud. Seuil, Paris.
 • Roazen, Paul 2002: The Trauma of Freud: Controversies in Psychoanalysis. Transaction Publishers, New Brunswick. ISBN 0-7658-0112-4
 • Robinson, Paul A. 1993: Freud and His Critics. University of California Press, Berkeley. ISBN 0-520-08029-7
 • Rorty, Richard 1986: Freud and Moral Reflection. – Pragmatism’s Freud: The Moral Disposition of Psychoanalysis. Psychiatry and the Humanities, 9 (toim. Joseph H. Smith & William Kerrigan), s. 1–27. The Johns Hopkins University Press, Baltimore. ISBN 0-8018-3324-8
 • Royle, Nicholas 2003: The Uncanny. Manchester University Press, Manchester. ISBN 0-7190-5560-1
 • Rudnytsky, Peter L. 1987: Freud and Oedipus. Columbia University Press, New York. ISBN 0-231-06352-0
 • Schwartz, Joseph 1999: Cassandra’s Daughter: A History of Psychoanalysis. Allan Lane, London. ISBN 0-7139-9158-5
 • Sjögren, Lars 1991: Sigmund Freud: Elämä ja teokset. Suomentanut Leena Nivala. WSOY, Helsinki. [Sigmund Freud – mannen och verket, 1989.] ISBN 951-0-17259-6
 • Sklarew, Bruce 1999: Freud and Film: Encounters in the Weltgeist. – Journal of the American Psychoanalytic Association 4 (47. vsk.), s. 1239–1247.
 • Smith, David Livingstone 1999: Freud’s Philosophy of the Unconscious. Studies in Cognitive Systems, 23. Kluwer, Dordrecht. ISBN 0792358821
 • Spector, Jack J. 1972: The Aesthetics of Freud. Praeger, New York.
 • Stafford-Clark, David: Mitä Freud todella sanoi. (What Freud really said: An introduction to his life and thought, 1965.) Suomentanut Erkki Puranen. 3. painos (1. painos 1969). Taskutieto 36. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1980. ISBN 951-0-03313-8.
 • Steinbock, Dan 1985: Freudin naiskuva: Psykoanalyysi, naisellisuus ja feminismi. Otava, Helsinki. ISBN 951-1-08412-7
 • Sulloway, Frank J. 1979: Freud, Biologist of the Mind: Beyond the Psychoanalytic Legend. André Deutsch, London.
 • Talvitie, Vesa 2006: The Freudian unconscious in the context of the cognitive orientation. [Diss.] Helsingin yliopiston psykologian laitos, Helsinki. ISBN 952-92-0495-7 PDF
 • Trapet, Marie-Dominique 1998: Le droit dans l'œuvre de Freud. [Diss.] Université Paris Diderot, Paris.
 • Westermarck, Edvard 1934: Freuds teori on Oedipuskomplexen i sociologisk belysning. Vetenskap och bildning, 45. Bonnier, Stockholm.
 • Wittgenstein, Ludwig 1974: Keskusteluja Freudista. [1942–46.] Toimittanut Rush Rhees. Suomentanut Heikki Nyman. – Parnasso 2 (24. vsk.), s. 85–93.
 • Zentner, Marcel 1995: Die Flucht ins Vergessen: Die Anfänge der Psychoanalyse Freuds bei Schopenhauer. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt