Sisäasiainministeriön päätös Pölläkkälän taajaväkisen yhdyskunnan järjestämisestä

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 305/1927.


Sisäasiainministeriön päätös
Pölläkkälän taajaväkisen yhdyskunnan järjestämisestä.
Annettu Helsingissä, 15 päivänä marraskuuta 1927.
_______________


  Tehdyn esityksen johdosta on sisäasiainministeriö tänään määrännyt, että se asutuskeskus Äyräpään kunnan Pölläkkälän kylässä, jonka muodostavat Pölläkkälän ja Suursaaren sahojen alueet ympäristöineen, on Pölläkkälän yhdyskunnan nimellä järjestettävä 15 päivänä kesäkuuta 1898 taajaväkisten maalaisyhdyskuntain järjestämisestä eräissä tapauksissa annetun asetuksen mukaan, niin myös että Viipurin läänin maaherran tulee tarpeen mukaan sekä määrätä puheenalaisen yhdyskunnan rajat että sille vahvistaa järjestys-, palo-, terveydenhoito- ja rakennussäännöt ynnä asemakaava.


  Helsingissä, 15 päivänä marraskuuta 1927.


Sisäasiainministeri Olavi Puro.


Esittelijäneuvos Karl Modeen.