Sivu:Eduskunnan pöytäkirja 6.12.1917.pdf/1

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tämä sivu on oikoluettu

[s. 365]

20. Torstaina 6 p. joulukuuta

k:lo 2 päivällä.

Päiväjärjestys.

Ilmoituksia:

Esitellään:

1) Hallituksen esitys n:o 1 Suomen hallitusmuodoksi

2) Hallituksen esitys n:o 2 laiksi Suomen hallitusmuodon perusteista

3) Hallituksen esitys n:o 3 laiksi eduskunnan esitysoikeuden laajentamisesta

4) Hallituksen esitys n:o 4 laiksi Suomen valtiotalouden oikeusperusteita

5) Hallituksen esitys n:o 5 laiksi 20 päivänä heinäkuuta 1906 annetun valtiopäiväjärjestyksen 26, 27, 43, 61 ja 63 §:n muuttamisesta toisin kuuluviksi

6) Hallituksen esitys n:o 6 laiksi eduskunnan oikeudesta tarkastaa valtioneuvoston jäsenten ja prokuraattorin virkatoiten lainmukaisuutta

7) Hallituksen esitys n:o 7 laiksi 20 päivänä heinäkunta 1906 annetun valtiopäiväjärjestyksen 32, 46 ja 51 §:n muuttamisesta toisin kuuluviksi

8) Hallituksen esitys n:o 8 laiksi edustajapalkkiosta vuoden 1917 ensimäisillä ja toisilla valtiopäivillä

9) Hallituksen esitys n:o 9 laiksi 20 päivänä heinäkuuta 1906 annetun valtiopäiväjärjestyksen erinäisten valtiopäivätöitä koskevain säännösten muuttamisesta ja täydentämisestä sekä samana päivänä annetun vaalilain 37 §:n muuttamisesta

10) Hallituksen esitys n:o 10 laiksi Korkeimmasta Oikeudesta

11) Hallituksen esitys n:o [11laiksi] Korkeimmasta Hallinto-oikeudesta

12) Hallituksen esitys n:o [12laiksi] mooseksenuskolaisista Suomessa

13) Hallituksen esitys n:o 13 suurten tulojen verosta

[s. 365:2]14) Hallituksen esitys n:o 14 leimasuostunnan suorittamisesta 1918 vuoden loppuun

15) Hallituksen esitys n:o 15 pääoma- ja kuponkisuostunnan suorittamisesta 1918 vuoden loppuun

16) Hallituksen esitys n:o 16 kulkulaitosrahastosta vuodeksi 1917

17) Ehdotuksen laiksi 20 p:nä heinäkuuta 1906 annetun valtiopäiväjärjestyksen 5 §:n muuttamisesta toisin kuuluvaksi sisältävä ed. Kullervo Mannerin y. m. edusk. esit. n:o 50

18) Ehdotuksen laiksi torppari- ja mäkitupa-alueitten julistamisesta päätiloistaan riippumattomiksi sisältävä ed. Mäkelän y. m. edusk. esit. n:o 51

19) Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 1 eduskunnan ensimäisen varapuhemiehen kieltäytymisestä ottamasta äänestyksen alaiseksi erästä edustaja Lohen ehdotusta, jonka varapuhemies on katsonut olevan vastoin eduskunnan ennen tekemää päätöstä


Nimenhuudossa merkitään poissaoleviksi: ed. Eloranta, Holsti, E. Huttunen, Hänninen-Walpas, Kuusinen, Louhivuori, Raitanen, Rantasalo, Salovaara, Vihersalo, P. Virkkunen ja Wrede.


Ilmoitusasiat:

Vapautusta eduskuntatyöstä tästä istunnosta saa ed. Wrede sairauden takia.


Uusia jäseniä valiokuntiin.

Puhemies: Valitsijamiehiltä on saapunut kirjelmä, joka luetaan.