Sivu:Eduskunnan pöytäkirja 6.12.1917.pdf/20

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tämä sivu on oikoluettu

[s. 384:1]sen pyrkimyksille siinä määrin suopea, että se tätä tietä saisi haluamansa asiat esille, ja tämä olisi oikeistolle aika suuri voitto. Tässä kuitenkaan ei ole kysymys, kuten on tahdottu väittää, että ed. Mannerille myönnettäisiin hallitsijaoikeuksia. Tässä on kysymys siitä, että eduskunta käyttäisi näitä oikeuksia ja päättäisi, tahtooko se ottaa tämän asian käsiteltäväkseen ja lähettää johonkin valiokuntaan vaiko ei, ja niinhän kai hallitsijakin kun hän näitä asioita käsitteli, menetteli, että joku yksityinen asian alulle pani ja hallitsija päätti, onko se esitettävä vai ei. Nyt ei ole eduskunta toistaiseksi päättänyt mitenkä se tätä oikeutta käyttää ja tilanne on siis väliaikainen. Senaatti on sitä käyttänyt ilman eduskunnan päätöstä ja antanut esityksiä, ja eduskunta on ne hyväksynyt. Yhtä hyvin eduskunta voi myöntää tämän oikeuden edustaja Mannerille, varsinkin kun tilanne on väliaikainen, niin kauvan kun siitä on lainsäädäntötoimenpiteellä päätökseen päästy. Minun nähdäkseni tämä tulkinta, joka on oikeistossa ilmennyt, on aivan erikoista laadultaan, että senaatilla on nämä hallitsijan oikeudet ilman eduskunnan tekemää päätöstä. Mutta eduskunta nyt ei saa sitä käyttää senvuoksi, että eräs sen eduskunnan jäsenistä on tehnyt tästä alotteen. Eduskunta ei siis saa käyttää hallitsijan oikeutta, mutta senaatti saa käyttää ilman eduskunnan päätöstä. Se on todellakin eduskunnan itselleen [s. 384:2]ottamain hallitsijaoikeuksien vähä kerrassaan eduskunnaita poisottamista, kuten täällä jo on sanottu, ja antamista senaatille ilman eduskunnan päätöstä edes.

Ed. Ingman: Pyydän edustaja Kuusiselle vain huomauttaa, että tässä ei ole ollenkaan kysymys siitä, että ed. Maunerin alotetta olisi käsiteltävä eduskuntaesityksenä. Siitä on puhemies lausunut käsityksensä, että sitä ei voida, vaan että se käsiteltäisiin keisarin ja suuriruhtinaan esityksenä ja että sillä siis olisi etuoikeus kaikkien eduskuntaesitysten edellä. (Vasemmalta: Perustuslakiasioista ei olekaan eduskuntaesitystä.)

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.


Puhemies: Päivällisloman takia siirretään tämän ja seuraavien asiain käsittely huomispäivän istuntoon, joka pidetään k:lo 6 illalla.


Täysi-istunto päättyy k:lo 5,25 i. p.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Iivar Ahava.