Sivu:Eduskunnan pöytäkirja 6.12.1917.pdf/9

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tämä sivu on oikoluettu

[s. 373:1]pöydälle seuraavaan täysi-istuntoon. Asia siis on ollut pöydäll[e] yhden kerran.

Asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.


7) Ehdotuksen laiksi 20 päivänä heinäkuuta 1906 annetun valtiopäiväjärjestyksen 32, 46 ja 51 §:n muuttamisesta toisin kuuluviksi

sisältävä: hallituksen esitys n:o 7, joka viime istunnossa pantiin pöydälle, esitellään.

Puhemiesneuvosto ehdottaa asian lähettämistä perustuslakivaliokuntaan.

Asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.


8) Ehdotuksen laiksi edustajapalkkiosta vuoden 1917 ensimäisillä ja toisilla valtiopäivillä

sisältävä hallituksen esitys n:o 8, joka viime istunnossa pantiin pöydälle, esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaan perustuslakivaliokuntaan.

9) Ehdotuksen laiksi 20 päivänä heinäkuuta 1906 annetun valtiopäiväjärjestyksen erinäisten valtiopäivätöitä koskevain säännösten muuttamisesta ja täydentämisestä sekä samana päivänä annetun vaalilain 37 §:n muuttamisesta

sisältävä hallituksen esitys n:o 9, joka viime istunnossa pantiin pöydälle, esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaan perustuslakivaliokuntaan.

10) Ehdotuksen laiksi Korkeimmasta Oikeudesta

sisältävä hallituksen esitys n:o 10, joka viime istunnossa pantiin pöydälle, esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaan lakivaliokuntaan.

11) Ehdotuksen laiksi Korkeimmasta Hallinto-oikeudesta

sisältävä hallituksen esitys n:o 11, joka viime istunnossa pantiin pöydälle, esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaan lakivaliokuntaan.

[s. 373:2]

12) Ehdotuksen laiksi mooseksenuskolaisista Suomessa

sisältävä hallituksen esitys n:o 12, joka viime istunnossa pantiin pöydälle, esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaan perustuslakivaIiokuntaan.

13) Suurten tulojen veroa

koskeva hallituksen esitys n:o 13, joka viime istunnossa pantiin pöydälle, esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaan valtiovarainvaliokuntaan.

14) Leimasuostunnan suorittamista 1918 vuoden loppuun

koskeva hallituksen esitys n:o 14, joka viime istunnossa pantiin pöydälle, esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaan valtiovarainvaliokuntaan.

15) Pääoma- ja kuponkisuostunnan suorittamista 1918 vuoden loppuun

koskeva hallituksen esitys n:o 15, joka viime istunnossa pantiin pöydälle, esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaan valtiovarainvaliokuntaan.

16) Kulkulaitosrahastoa vuodeksi 1917

koskeva hallituksen esitys n:o 16, joka viime istunnossa pantiin pöydälle, esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaan valtiovarainvaliokuntaan.

17) Ehdotus laiksi 20 päivänä heinäkuuta 1906 annetun valtiopäiväjärjestyksen 5 §:n muuttamisesta toisin kuuluvaksi.

Ed. Kullervo Mannerin y. m. tekemän eduskuntaesityksen n:o 50 johdosta lausuu:

Puhemies: Tässä alotteessa, sittenkun on perustelut esitetty, lausutaan kirjelmän ponsissa: Edelläesitettyyn viitaten saamme kunnioittaen ehdottaa, että eduskunta päättäisi näin kuuluvan lain: Laki 20 päivältä heinäkuuta 1906, annettu Valtiopäiväjärjestyksen 5 §:n muuttamisesta toisin kuuluvaksi. Suomen eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty 20 päivänä heinäkuuta 1906 annetun valtiopäiväjärjestyksen 60 §:ssä määrätyllä