Sivu:Elisabetin manifesti 1742.pdf/1

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tämä sivu on oikoluettu


[s. 1]

Manifest.

Jumalan Armost
Me ELISABETH Ensimeinen

Kaysarinna ja Yxinhaldia coco wänäjän maan Ylitze, rc.[huom. 1] rc. rc.

TEemmen tämän cansa tiettäwäxi yhtäisesti caikille, ja itze cullengin Sädylle ja Manasuwaisille erinomaisesti, cocko Suomen Ruchtinacunnas.

Cuinga wärällä tawalla ja muodolla Ruotzin Waldacunda jo mutamia ajastaickoia owat ylös ajattellet sota Wänäjän Waldacunda wastan, ja nyt wihdoin Sota asens Meitä wastan asettanet, sen cuoco Mailma ja itze Ruotzin Waldacunnan alimmaiset jolla puhdas ymmärrys ja pärän Ajatus on, hawaitze ja eij wastan sanoa taida, ja on pitckällinen sälitös elli edes asettaminen nijn paljon wähembi tarpellinen, cuin jå tämän sodan alussa Wänäjän Sota aset Jumalan Siunauxen cautta owat sälckiäst osottanet, ättä Jumala wäria Edes ottamisia coskan auta, ja wäris Rijdois ja capinois ainoastans totuden ja oickeuden puolen Hänen awullans ja Woimallisel-cädelläns aina tucke ja autta. Me olemme sisällen astumisesza Meidän Käysarilliselle Parindö ijstumelle nijn hyfwin uskollisesza tåiwosza mäidan Naburimme cansa Rauhasza ja ystäwydeszä elä, ja mäijdän alimmaisemme sisällisellä ja ulckonaisellä lewollisudella meidän Waldacunnaszam pysywäijseszä hywäszä tilasza wahwista ja edesautta, cuin myös erinomaisest Meidän Naburim Ruotzin Waldacunda häidän alimmaisians wastan alati hyfwätachtoisudem tämän pällä seisowaisen Sodan ja sen pälle seuramisen Mollemmin puolin Alimmaisten lisändywäistä turmellusta ja wiattoman weren ulos wuodattamista murhella pärän ajatellut, ja sillä wällillä meidän puoleldam emme jälcken jättänet, caickella mahdollisella tawalla murhetta pitä, että tämä Sodan tuli, ja Jumalalle celpamatoin hyödytöin Wihollisuus loppuns sais, ja jällens Rauhan edes asettamisen Cauta, se ändinen Naburillinen Ystäwys ja Caickillen hyödyllinen lewollisus yhden pysywäisen ja wahwan perustuxen pälle asetetuxi ja pätetyxi tulis. Me olemme mäidän Rehellisen ja hyfwän tachtoisudem tämän terwellisen edes ottamisen tähden, caikella ahckerüdella caikein selckiämmällä tawalla edes asettanut ja ämme ensingän jälcken jättenet, ånnelisen sodan pällä seisoes ylös-pidätettä, ja näljä cukautta Rauhan edes asettamisen pälle Ruotzin puolelda turhan odottanut, ja sillä wällilä Ruotzin alimmaisille caikisza tiloisza caikinainen ystäwys ja rackaus osotettu, ja caickella tawalla ahckeroinut Rauha asetta ja pättä, sinä toiwos, että Ruotzin Crunu sitä wastan Rauhan

  1. Luetaan etc., ja niin edellen. Fraktuurakirjoituksessa lyhenne kirjoitettiin r-kirjaimen n. s. r rotunda -variantilla.