Sivu:Lukion taulukot.pdf/41

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tämä sivu on vahvistettu

40 MERKINTÖJÄ, MÄÄRITELMIÄ JA KAAVOJA


Tilastoaineiston keskihajonta (tai ) on keskiarvosta laskettujen poikkeamien neliöiden keskiarvon neliöjuuri:

8.

Keskihajonnan neliö on varianssi.

Frekvenssitilastolle on vastaavasti

9.

Jos tilastoaineisto on otos jostakin laajemmasta populaatiosta, niin otoskeskihajonta (koko populaation keskihajonnan estimaatti) lasketaan keskihajonnan kaavasta, jossa lukumäärä korvataan luvulla eli

10.

Otoskeskiarvo on koko populaation keskiarvon estimaatti. Sen keskivirhe saadaan jakamalla otoskeskihajonta luvulla eli

11.

Arvoa vastaava normitettu arvo

12.

Korrelaatio

Kahden tilastollisen muuttujan välistä riippuvuutta kuvataan korrelaatiokertoimen avulla. Lineaarisen korrelaation voimakkuuden ilmoittaa Pearsonin tulomomenttikerroin

ja ovat toisiaan vastaavia muuttujan arvoja, ja muuttujan ja keskiarvot, ja näiden muuttujien keskihajonnat sekä havaintoparien lukumäärä. Viimeisestä kaavasta alaindeksi on jätetty pois.