Siirry sisältöön

Sivu:Lukion taulukot.pdf/46

Wikiaineistosta
Tämä sivu on vahvistettu

MERKINTÖJÄ, MÄÄRITELMIÄ JA KAAVOJA 45


 

ampeeri (A) Ampeeri on sellainen ajallisesti muuttumaton sähkövirta, joka kulkiessaan kahdessa suorassa yhdensuuntaisessa, äärettömän pitkässä ja ohuessa johtimessa, joiden poikkileikkaus on ympyrä ja jotka ovat 1 metrin etäisyydellä toisistaan tyhjiössä, aikaansaa johtimien välille 2 • 10−7 newtonin voiman johtimen metriä kohti. (1948)
kelvin (K) Kelvin, termodynaamisen lämpötilan yksikkö, on 1/273,16 veden kolmoispisteen termodynaamisesta lämpötilasta. (1967)
mooli (mol) Mooli on sellaisen systeemin ainemäärä, joka sisältää yhtä monta, keskenään samanlaista perusosasta kuin 0,012 kilogrammassa hiili 12:ta on atomeja. Perusosaset voivat olla atomeja, molekyylejä, ioneja, elektroneja, muita hiukkasia tai sellaisten hiukkasten määriteltyjä ryhmiä. (1971)
kandela (cd) Kandela on sellaisen säteilijän valovoima, joka tiettyyn suuntaan lähettää monokromaattista 540 • 1012 hertsin taajuista säteilyä ja jonka säteilyintensiteetti tähän suuntaan on 1/683 wattia steradiaania kohti. (1979)

Johdannaisyksiköitä

Suure Tunnus Yksikkö Tunnus Selitys
taajuus f hertsi Hz 1 Hz = 1 s−1
voima F newton N 1 N = 1 kgm s−2
paine, jännitys P pascal Pa 1 Pa = 1 N m−2
energia, työ E, W joule J 1 J = 1 Nm
teho P watti W 1 W = 1 J s−1
sähkövaraus Q coulombi C 1 C = 1 As
jännite U voltti V 1 V = 1 W A−1
kapasitanssi C faradi F 1 F= 1 As V−1
resistanssi R ohmi Ω 1 Ω = 1 V A−1
konduktanssi G siemens S 1 S = 1 Ω−1
magneettivuo Φ weber Wb 1 Wb = 1 Vs
magneettivuon tiheys B tesla T 1 T = 1 Wb m−2
induktanssi L henry H 1 H = 1 Vs A−1
valovirta Φ luumen lm 1 lm = 1 cd · sr
valaistusvoimakkuus E luksi lx 1 lx = 1 lm m−2
aktiivisuus A becquerel Bq 1 Bq = 1 s−1
absorboitunut annos D gray Gy 1 Gy = 1 J kg−1
ekvivalenttiannos H sievert Sv 1 Sv = 1 J kg−1