Sivu:Nykyisen ulcomaan Sodan alusta Ja lewenemisestä.djvu/5

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tätä sivua ei ole oikoluettu

[s. 5]13. Enst Preussi läpi Saxin maata culke,
Ja Saxin leirin pijrittä ja sulke;
Ain siihen ast, ett' arpa heitettin,
Accordin cautta caick fangix otettin.

14. Sill Pirnan tykön' leiris ahdistettin
Saxin maan sota jouck', ja waiwutettin,
Ett sodan fangix itzens anda saa
Aina wijstoistakymmend tuhatta.

15. Mutt Puolan Cuningas cuin oli joucos
Läx' Puolaan pojes pijritettyin louckast:
Näin Preussi waiwutt' Curi-Saxin
maan, Joc' ei sitt rauha ol' täs sodas saan'.

16. Waan sodan jalcain alla on cowin
maannut, Siel rascat werolascut ei ol' laannut:
Tai cowus Preussin sodan turmeli,
Ja monda Saxin awux kehoitti;

17. Sill' waiwutetui pyyttän aina autta,
Eli omal awul eli muitten cautta;
Jost sota paisu aina enämmäx,
Ja costo joutu sodan sikiäx.

18. Wiel Preussi tästä aina culke woittain
Ja on mond' kertaa woiton postei soittan,
Cosc' culki täld nyt wastan Keisari,
Ja woitti wiel ain wastoin sotiwij.

19. Seitzemän kertaa Preussi ensin woitti,
Nijn cauwain suuri myötäkäymys coitti,
Endises sodas, ja nyt tähän ast:
Cahdexas kerta käwi camalast;

20. Sill' cosca Pragijn culki woiton reisul;
Nijn Pragin caupungit' ei woitet weisul,
Waick monda bombi huoet häwittä,
Ja pijritetyi cowin häkyttä,

21. Ei saada maahan täsä wahwat muu-

A e

rit,