Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/11

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tämä sivu on oikoluettu


Inhimiste / walectellé ettei ollut miten tuska / ios kouan rikotaisin Iumalá Kesky. Inhiminé parca hemme oli wskoman / eike luulut nin todhen asian oleuan Iumalan mieles / ios hen sijte kieltyste Omenasta söisi. Quin hen nyt irtaudhen ia Perkelen caualuxen cautta wskotettu ia petetty oli / nin hen Keskyn rickoi / Synnin teki ia wigattomudesta poislágesi. Sijtte hen sijs perkelen cansa Iumalan oikean Domion ielkin / cochta cadhotettin / Ia quitengin ilman Perkelen nucteta.

Sille Inhiminen oli wapah omas Ehdhos / eipe hen sihen wadhittu / waan Uskotettin. Nyt / ette Inhiminé cwli pikemin Pekelé änen quin Iumalá Keskyn / sille hé Iumalasta lowui / ia Perkelen Oriaxi tuli. Olis Iumala kylle woinut cochta hené wäens tesse osotta / ia wäkiwallalla Inhimisen pelasta / Mutta ei hen site taijnut Oikiudhella tehdhä. Sille ionga iocu andapi itzens palueliaxi cwlemahan / sen paluelia hen ombi / ionga hen on cwliainen Ro. vj.

Nin tesse nyt wäki ia Oikeus kiluoitteleuat. Sille ios Iumala olis ilman Oikiutta / sulasta wäkiwallasta Inhimisen pelastanut / nin olis wäryttä Perkelelle techty ia wäkiwalda. Sille ette Perkele oli ennen syndi tehnyt Iongatehden hen sijtte cadotettin. Nin mös Inhiminen sitelehin syndi teki / Senteden mös Hengi cadhotettin. Ette he nyt molemat Synnin tedhen cadhotetut olit / nin Iumala tachtoi Oikiuden cansa Inhimisen pelasta / Ia mös Oikeudhella Perkelen ylitzewoitta. Tesse sis oikiudhella campatan. Ia tosin sangen caualasta. Sille ninquin Perkele caualuxella Inhimisen petti ia cadotuxeen saattoi Nin Iumala taas tachtoi sen pahanelkisen constin caualuxila tacaperin aia. Senteden Iumala cochta lupasi whckaten / Ette waimosta piti sen Siemenen syndymen / ioca Perkelen caualuxen pidheis caualuxella / ia senkin oikiudhella / aiallans ylitzewoittaman.