Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/119

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tätä sivua ei ole oikoluettu


bi sopi Sabbathina / hyuesti eli pahasti tehdä? Henge wapautta taicka tappa? Mutta he waickenit. Nin hen heidhen pälens catzoi wihaisesta / ia oli murehesans heiden Sydhemens sockiudhen ylitze / Ia sanoi Inhimiselle / Ulosoienna sinun Kätes. Ia hen oiensi / Ia se Käsi tuli henen teruexi / ninquin toinen.

Ia ne Phariseuset vloskeuit / ia pidhit cochta ynne Herodianusten cansa Neuuo hende wastan / quinga he henen huckaisit. Mutta Iesus Opetuslastens cansa poickesi meren tyge / ia swri Canssa Galileasta hende seurasi ia Iudeasta / ia Ierosolimista / ia Idumeasta / ia tooldapolen iordanin / ia iotca Tyron ia Sidonin ymberille asuit / Inhimisi swri ioucko / iotca henen Teghonsa cwlit / ne tulit henen tyghens.

Ia hen sanoi Opetuslapsillens / että heiden piti saattaman henelle yhden wenehé Canssan tehden / ettei he hende ahdistaisi. Sille hen oli monda parandanut / nin että he tunghit henen pälens / caiki iotca waiwattin / että he olisit heneen ruuenueet. Ia quin ne Saastaiset Henget negit henen / mahanlangesit he henen eteens / hwsit ia sanoit / Sine olet Iumalan Poica. Ia hen hartasta heite hastoi / ettei he hende pitenyt ilmoittaman. Ia hen ylesastui worelle / ia cutzui tygens / iotca hen itze tachtoi / ia he tulit henen tygens. Ia hen sääsi ne Caxitoistakymende oleman henen tykenens / ia että hen heite vloslehetteis sarnaman / ia että heille piti woima oleman Taudhit parata / ia percheleit vlosaia. Ia annoi Simonille / sen Nimen Petari / ia Iacobille Zebedeusen poialle / ia Iohannesel Iacobin welielle / ia annoi heille sen Nimen * Bnehargem / se on sanottu / Pitkesen poiat / Ia Andreasel Philippusel / ia Bartholomeusel / ia Mattheusel ia Tomal ia Iacobil Alphein poialle / ia Taddeusel ia Simonin Cananeusel / ia Iudalle Ischariotille / ioca mös henen petti.

Ia he tulit Honesen ia Canssa taas cokounsi / nin ettei heille