Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/133

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tätä sivua ei ole oikoluettu


Aukene. Ia cochta Aukesit henen coruans / Ia henen kielens sidhe tuli wallalens / ia puhui selkiest. Ia hen hastoi heiden kellengen sanomasta. Mutta iota enämin quin hen hastoi / site enämin he ilmoitit. Ia ylitze mären he hämmestyit / sanoden / Hyuesti hen caiki teki / Cwroit hen teki culeman / ia Myket puhuman.

+ Corban) Cutzutan yxi wffri / sen on / Parambi olis että mine sen wffraisin / quin autaisin Wanhembitani. Sille se annetan Iumalalle / se tule seke wanhembain että meiden hyuexi. Temé wären toimituxen Christus tesse laitta.

* Hulluus) se on / Tompelus ia iäriettömös / Lehimeisté wastan / Ninquin ne / iotca ylpiest ia coriast muita ylencatzouat.

VIII. Lucu.

NIne peiuine / coska sangen palio Canssa oli / eike ollut heille miteken sömist / Cutzui IESUS Opetuslapset tygens / ia sanoi heille / Mine armadhan Canssan päle / Sille io he colme peiue wipyneet ouat minun tykeneni / ia ei ole heille miteken sömist / Ia ios mine lasken heijen minuldani cotijns sömete / nin he waipuuat tielle / Sille että mwtamat heiste olit cauka tulluat. Wastasit hende Opetuslapens / Custa iocu woipi neite rauita Leiuille tesse Eremaas? Ia hen kysyi heille / Mondaco Leipe teille on? Nin he sanoit / Seitzemen. Ia hen käski Canssan istua atrioitzeman maan päle. Ia hen otti ne seitzemen Leipe / quin hen kijttenyt oli / murssi hen / ia annoi Opetuslastens / ia ne panit Canssan eteen. Ia heille oli wähe calaisita / ia hen kijtti / ia käski mös ne edhespanda. Nin he söit / ia rauittin. Ia he ylesotit ne tächteet / Iotca ieneet olit / seitzemen Corgia muruia. Ia oli nijte iotca söit liki nelie tuhatta. Ia hen laski heidet.

Ia cochta hen astui Hachten Opetuslastens cansa / ia tuli