Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/137

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tätä sivua ei ole oikoluettu


mitke he tachtoit / ninquin heneste kirioitettu oli.

Ia quin hen tuli Opetuslastens tyge / ia näki palio Canssa heiden ymberillens ia Kirianoppeunet campaileuan heiden cásans. Ia cochta quin caiki Canssa neit hené / hämmestyit he ia wastan ioosten teruetit hende. Ia hen kysyi Kirianoppenuilda / Mitke te Campalet teidhen keskenen? Nin yxi Cássan seas wastasi ia sanoi / Mestari / mine edhestoin sinun tyges minun Poicani / iolla on mycke Hengi / ia coska ikenens hen riuapi hené / nin hen räpele henen / ia hen Waachtupi / ia kiristele hambaillans ia quiuettu. Ia mine sanoin sinun Opetuslapsilles / että he henen vlosaijaisit / ia eiuet he woinuet.

Nin hen wastasi ia sanoi / O sine vskotoin Sucukunda / quincauuan minun pite oleman teiden cansa? Quincauuan mine teite kerssin? Tookat hende minun tykeni. Ia he edhestoit sen henen tygens. Ia cochta quin se Hengi näki henen reueisi hen henen / Ia lágesi mahan / ia kieritteli henens ia Waachtui. Ia hen kysyi hené Iseldens / Quinpalio aica on sijtete quin teme on henelle tullut? Hen sanoi / Lapsest saadhen / ia monaiste hen seke tuleen ette wesijn hené heitti / ette hen hucutais henen. Mutta ios sine iotakin woidh / nin armadha meiden pälen ia auta meite. Nin sanoi IESUS henelle / Ios sine sen woidh vskoa / Caiki ouat vskowaisten mahdoliset. Ia cochta Poian Ise hwsi idku kynelille / ia sanoi / HERRA / Mine wskon / Auta minun epewskoani.

Coska nut IESUS näki että Canssa ynne tyge iooxi / nuchteli hen site sastaist Henge sanoden henelle / Sine mycke ia Cwroi Hengi / Mine manan sinun / vlosmene heneste / ia ele testedhes henen sisellensmene. Nin se Hengi parghui / ia couan repeli hende / ia vloslexi. Mutta IESUS tarttui henen käteens / ia codhensi henen / Ia se ylesnousi. Ia quin hen