Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/35

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tätä sivua ei ole oikoluettu


dhen / hen saatta henen hoori tekemen / ia iocasen hylietyn naipi / hen hooria tekepi.

Taas te culitta / ette sanottu oli wanhoille / Ele wanno sinuas walapatton / mutta anna Herran sinun walas. Waan mine sanó teille / Elkette swingan  h  wánuco / eike taiuan päle / sille se on Iumalan istuin. Eike maan päle / sille hen on Iumalan astinlauta. Eike Ierosoliman päle / sille se on sen swren Kuningá caupungi. Eike pääs cautta pide sinun wannoman / sentehden ettei sine woi yhte hiusta walkiaxi / eli mustaxi tehde.

Waan teiden puhen pite oleman / On / on / ei / ei / Mutta mite sen ylitzen lisetän / se pahast wigoslechte.

Te culitta että sanottu oli / Silme silmest / hammas hampast. Ia mine sanon teille  i  Elket paha wastá seiso / waan iocahinen quin sinua löpi oikealle poskelle / nin kienne mös henele toinen. Ia sille / ioca tacto sinun oikeuden eteen wetä / ia sinun hames otta / salli henen mös capu. Ia ioca sinua wati ydhen penicwlman / mene henen cansans caxi. Anna sille ioca sinulda anopi / ia lainan pyteue ele welttele.

Te culitta että sanottu oli / Racasta sinú lehimeistes / ia wiha sinun wiholistas. Waan mine sanon teille / Racastacat teiden wiholisi. Hyuestisiughnacat nijte / iotca teite sadhattauat. Hyuestitechket nijnen / iotca teite wihauat. Rucolcat nijnen edhest / iotca teite wahingoittauat ia wainouat. Että te olisit teiden Isenne poiat / ioca ombi Taiuaisa. Sille hen sallij Auringoisens coittauan ylitze pahain ia hywein / ia laskepi sateen ylitze wanhurskasten ia wärein. Sille ios te racastat nijte iotca teite racastauat / mite teille sijte on palca? Eikö  f  Publicanit nijn mös teghe? Ia ios oletta wainoin soweliaiset teiden weliedhé cansa / mite ialoa te teette? Eikö mös Publicanit nijn teghe? Olcat sijs teudheliset ninquin teiden Taiualinen Isen teudhelinen on.